Očekává Německo nového Vůdce?

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 29. 05. 2012

Sarazzin Dnešní, postmoderní relativistická společnost se ráda holedbá, že zabraňuje válkám. Předně samozřejmě potíráním „škodlivého nacionalismu“ a propagací údajně sjednocující myšlenky nové spojené a sjednocené Evropy. Zeměkoulisací a propojením hospodářských zájmů. V neposlední řadě prý rovněž zabraňuje válkám skutečností, že není Německo jako dříve, m. j. proto, že v dněšním Německu existuje výkonný sociální systém a mírové podmínky v r. 1945 nebyly údajně tak přísné, jako po r. 1918 (až na to, že na rozdíl od r. 1918 Německo přestalo existovat). „Versailleský mírový systém (či diktát) a reparace byly spolu s hospodářskou krisí podle převažujících výkladů dějin jedněmi z hlavních faktorů, umožňujících nástup Hitlera a hitlerismu v tehdejší Německé říši.

Jak ukazuje ve své poslední knize Thilo Sarrazin, politické používání či zneužívání zločinů nacistického režimu, především pak holocaustu, k politickému vydírání může posloužit v dnešní Spolkové republice stejně, jako v meziválečné Německé říši výše zmíněná versailleská smlouva, dávající Německu absolutní vinu za válku a uvrhující je v nedůstojnou a pokořující roli otloukánka, platícího za chyby nejen své, ale i ostatních. Hodlá se Thilo Sarrazin postavit do čela „probuzeného“ Německa?

Nemyslím si, že by z Thila Sarryzina měl a mohl vyrůst nový „Vůdce“. Předně je třeba si uvědomit, že to je muž režimu, který pracoval pro Spolkové dráhy, usedl v křesle šéfa správy pokladu hlavního města Spolkové republiky a konečně zastával vysokou funkcí ve Spolkové bance, jednom z nejdůležitějších ústavů, rozhodujícím o společné měně. Právě o té měně, kterou nyní „procitnuvší“ Sarrazin tvrdě kritisuje. Nutno arci dodat, že oprávněně. Nicméně je pravda, že jeho postřehy jsou pravdivé a i kroky činěné a názory pronesené z posice berlínského „ministra financí“ byly nejen rozumné, ale na dnešní Evropskou unii pozoruhodně – přirozené.

Má-li kdokoli v Německu ambici či hlavně možnost aspirovat na roli zachránce národa, zdá se, že právě Thilo Sarrazin. Zatím není důvod k panice, neboť doposavad stojí Thilo Sarazin sám proti mnohým vůdcům lidu, čili demagogům z vládních stran a elity režimu. Pro nás Čechy je však nejvyšší čas přestat věřit pohádkám o evropské vzájemnosti a jednotě a o transatlantickém spojenectví. Uvědomme si, že Thilo Sarrazin má pravdu - a zároveň pomněme, že Německo náš dědičný nepřítel. To je tuze nebezpečná kombinace. A na spojence, kteří nás obětují při prvé příležitosti, bychom už kvůli zachování naší samostatnosti a hrdosti tentokráte spoléhat neměli. Už jen proto, že jedním tímto takyspojencem je právě i Spolková republika, dost možná očekávající na příchod nového Vůdce, který svrhne z Německa jařmo poražených.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/thilo-sarrazin-novou-knihou-znovu-rozdeluje-nemeckou-spolecnost--1062490

http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-sarrazin-na-krizi-0xq-/p_zahranici.asp?c=A120524_112528_p_zahranici_wag