Sólo pro JUDr. France

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 13. 09. 2012

“Jako demokrat a humanista bych měl problém, pakliže bych byl postaven před podobné rozhodování. Povinností prezidenta je ovšem chránit a respektovat ústavu. Věřím v moudrost voličů a věřím, že by mne jejich vůle nepostavila do situace, kdy bych musel řešit podobné dilema. Víc než současné KSČM, která – málo platné – je legitimní stranou našeho demokratického parlamentu, se ovšem děsím nebezpečí pravicového extremismu a populismu…”