Máme dôvod na oslavu!

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Zahraničí, Vydáno dne: 14. 02. 2013

Slovenské Hnutie Obrody malo v mesiaci január dôvod oslavovať.

Mali sme, a vy spoločne s nami, dva veľké dôvody na oslavu. Prvým dôvodom bolo 20. výročie vzniku druhej Slovenskej republiky a druhým dôvodom bolo 2. výročie nášho projektu Staráme sa.

Odveká túžba Slovákov po vlastnom štáte sa pred 20 rokmi naplnila po druhýkrát. Počiatočné obdobie radosti a nadšenia však po týchto 20 rokoch vystriedalo obdobie pesimizmu až beznádeje. Stav nezamestnanosti dosiahol k 31.12.2012 rekordných 14,44%, čo znamená v prepočte 425 858 nezamestnaných Slovákov. Tento jav má na svedomí systém, ktorý v našom štáte vládne, konkrétne zástupcovia ľudu, ktorých sme si zvolili. Táto banda zlodejov zradila našu mladú republiku a zradila rovnako nás všetkých. Zapríčinila chudobu, beznádej, pesimizmus. A preto tam, kde zlyháva systém, nastupujeme my. Áno, my členovia Slovenského Hnutia Obrody.

Solidarita sa musí stať súčasťou našich životov. Solidarita, na ktorej je založený náš spoločný projekt Staráme sa. Vďaka nej sme mohli v Stropkove aj v januári navštíviť sociálne slabšie rodiny, zaniesť im základné životné potraviny, drogériu a aspoň trochu im pomôcť. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami už 2 roky.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že napriek mnohým vyššie zmieneným negatívam je čo oslavovať, ale neoslavujeme tento kvázi demokratický systém, ale naše právo na samourčenie, slobodu a samobytnosť. Takisto oslavujeme vznik nášho projektu. Sme presvedčení, že dnes je náš projekt viac ako potrebný.

SHO.sk