Cena Emanuela Moravce za 1. čtvrtletí

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Ceny E. Moravce, Vydáno dne: 09. 05. 2013

Vážení čtenáři webu Národní myšlenka, poprvé v letošním roce spouštíme hlasování o škůdce českého národa za první čtvrtletí roku 2013. Bohužel aspirantů naší „nechvalně proslulé" ceny je více, než bychom si přáli. Zde jsou konkrétní návrhy:

1) První zaslal Miroslav Červenka: „Navrhuji udělit Cenu Emanuela Moravce za první čtvrtletí 2013 oněm 27-mi senátorům v čele s „nejoblíbenějším politikem z nejoblíbenější strany", kteří naprosto absurdně navrhli obžalovat prezidenta republiky Václava Klause z velezrady, tedy přesně z toho, čeho se tito politici mnohými svými hlasováními (např. o fondu ESM) dopouštějí. Podepsáním tohoto ostudného návrhu dle mého mínění zostudili nejen sebe, nýbrž i Senát parlamentu České republiky. Jejich jména by stejně jako jméno iniciátora petice Karla Janečka neměla být zapomněna jako jména nenávistných ubožáků, kteří jsou schopni urážet a napadat člověka, který jako poslední a téměř jediný hájí a hájil nejbytostnější zájmy své země."

2) Druhý návrh zaslal Richard Hercík: Navrhuji na Cenu Emanuela Moravce Petra Nečase, min. předs. Vlády ČR, za jeho projev v bavorském sněmu, zejména za část s omluvou tzv. sudetským Němcům, za užití slova „vyhnání“ ve zmíněné souvislosti a vůbec za chování, ponižující naši vlast pod úroveň německé spolkové země.

3) Třetí návrh přišel z Ostravy od Petra Sedláčka:„Navrhuji na Cenu Emanuela Moravce presidenta Miloše Zemana za pozvání M. Barrosa a vyvěšení právně neexistující „vlajky“ EU coby symbolu porobení naší vlasti nad Hradem, tradičním tisíciletým sídlem českých králů a vládců.

4) Od téhož autora je i čtvrtý návrh:„Navrhuji udělení Ceny Emanuela Moravce redakci Mladé fronty DNES za strannou, závislou, zavádějící a nenávistnou presidentskou kampaň Karla „Číra“ Schwarzenberga.

5) Pátý návrh je pak od Jana Malouška:„Navrhuji na Cenu Emanuela Moravce Jana Hřebejka, filmového režiséra, Jana Krause, moderátora a rozumbradu, Zdeňka Svěráka, herce, režiséra a národní poklad, za jejich výroky na adresu voličů a národa poté, co těsně nezvítězil jejich favorit Karel „Číro“ Schwarzenberg.

6) Stejného autora má i poslední návrh:„Navrhuji udělit Cenu Emanuela Moravce lékaři Janu Hnízdilovi za novodobou formu neblaze proslulého zvacího dopisu.

Jak Vážení čtenáři vidíte, aspirantů na titul „zrádce národa" je v naší zemi bohužel stále dost a dost. Výběr přepestrý, neváhejte tedy a zúčastněte se v termínu od 9.5. do konce května hlasování na našem webu a svými hlasy rozhodněte, koho z navržených lze nejvíce označit za pokračovatele neblaze proslulého Emanuela Moravce.