Lžidemokracie

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 29. 01. 2014

Politický systém, který nyní dominuje euroatlantické civilizaci a který považuje za svoji filozofickou základnu volby politických stran do parlamentů, nazývám LžiDemokracií. Nazývám ho tak prostě proto, že o skutečné vůli nás občanů v tomto civilizačním okruhu lže a navíc ji rozdroluje. Lidé, kteří jsou médii naprosto nesmyslně označováni za intelektuální a politické elity svých národů, ke kterým mají ve skutečnosti na míle daleko, donekonečna papouškují v nejrůznějších variacích fráze o "jediném svobodném politickém systému". Navzdory hlasité kakofonii téměř všech médií nemohou ani tato zapírat že my Češi, Italové, Rakušané, občané Velké Británie, Američané a další máme čím dál častěji pocit že o náš názor nejde. A ono o něj opravdu nejde. Politické strany se dávno staly prosperujícími firmami, které svému představenstvu dokáží zajistit velmi lukrativní živnost na celý život, navíc bez ohledu na výsledek jejich činnosti. Proto se často nemění jejich vedení ať jsou volební výsledky jakékoli, pakliže se nestane obětí vnitřních bojů o moc (příklad z našich končin "napravo" Němcová, Pospíšil a "nalevo" Sobotka, Zaorálek). Dělení na levici a pravici dávno skončilo, žádná strana vlastně už nereprezentuje svoji zájmovou skupinu. Systém nefunguje, ale ze setrvačnosti ještě běží dál.

Jak moc je LžiDemokracie obludná ukazuje při právě probíhajícím pokusu o státní převrat na Ukrajině. Ze své podstaty by měla být na straně zákonně zvoleného prezidenta a vlády. Ti nepodepsali asociační dohody s EU prostě proto že to jejich strana politicky nechce. Opozice má počkat na regulérní termín nových voleb a Stranu regionů ve "volné soutěži názorů" porazit. Janukovyč správně nepodléhá tlaku ulice a proto je... špatný. Tento paradox je pouze zdánlivý. LžiDemokracie nikdy neměla za cíl hájit zájmy nás občanů svých států. Složí jenom těm, kteří jsou po staletí v pozadí: nadnárodnímu kapitálu, zednářům a Iluminátům všeho druhu. Jde jí úplně o něco jiného: rozdrolit tradiční společenské jednotky rodinu, obec, vlast a jednotlivé společenské vrstvy i národy přivést na hranici (leckdy i za něj) vražedného šílenství. Francouzská revoluce, bolševický puč, Hitlerův příchod k moci, studená válka, Jugoslávie, Ukrajina...

Je třeba víc než kdy jindy zcela vážně hledat alternativy této obludnosti.