Slovník pro novináře, intelektuály a jiná mentální hovada na pokračování

Autor: Z internetu <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 01. 2018

Díl I:

Čech = příslušník národa Čechů, oikofoby nesprávně označovaný coby "etnický Čech"

občan České republiky = příslušník jakéhokoliv národa, jenž se má české občanství, na příklad Sámer Shehadeh, jeho bratr a švagrová

Díl II:

Evropa = světadíl čili kontinent, vymezený na západě Atlatským oceánem, na jihu Středozemním a Černým mořem, na severu pak Severním ledovým oceánem a na východě světadílem Asie, mezi nímž a Evropou probíhá hranice na hřebeni pohoří Kavkaz.

Evropská unie = spolek Německa a nadnárodních organisací, okupující některé státy Evropy.

protievropský = myšlení, čin, jedinec či skupina lidí, jednající proti světadílu Evropa (na příklad George Sörös)

protiunijní = myšlení, čin, jedinec či skupina lidí, jednající proti nějaké unii, na příklad EU