Vzkaz novinářům

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 02. 03. 2018

TelevizeAž zase budou novináři hlavního proudu dumat nad tím, jak se mohlo stát, že jim nikdo nedůvěřuje, měli by zavzpomínat a sebekriticky se zamyslet, zda neudělali někde chyby sami.

Ponechme nyní stranou, že střední proud presentuje názory menšiny našeho národa. (Nebo spíše menšiny obyvatelstva naší vlasti - ne "této země", jak ji sami označují: střední proud se totiž ostentativně k českému národu nehlásí.) I někomu, s nímž nesouhlasím, mohu důvěřovat. Jenže zásadní potíž nastane v tom, když z vlastní zkušenosti víme, že novináři středního proudu v lepším případě vybírají zprávy, jež jsou jim vhod, v horším případě otevřeně lhou. Vzpomeňme na válku proti Srbsku, vstup do NATO a následná změna smlouvy, vstup do Evropské unie, invazi do Mezopotámie a Afghánistánu, protlačení t.zv. lisabonské smlouvy beranidlem, t.zv. arabské jaro a svržení plukovníka Kaddáfího, válku na Ukrajině a v Sýrii...

A nyní se podívejme na situaci u našich východních sousedů. Ze způsobu, jakým náš střední proud o situaci referuje, by jeho neznalý čtenář a posluchač nabyl dojmu, že za vším stojí ministerský předseda Fico, a to proto, že zlehčil vážnost novinářů. To znamená, že učinil společensky přijatelné je odstřelit, když se nám jejich práce nezamlouvá. Skoro by se mi chtělo zvolat: "Kéž by!". Jenže věc bude zřejmě složitější - v rámci spravedlnosti musíme uznat, že vedle tradičně reakcionářského listu Blesk (všimněte si, že je to poslední list, který se alespoň formálně pohoršuje nad milostnými avantýrami našich ministerských předsedů) se tentokráte vyprsil i server Aktuálně.

Bohužel investigativní pán Bránik (oi!) nám už neodpoví na otázku, proč se při této příležitosti český střední proud pokouší vyhodit ze sedla slovenského premiéra...