Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Starý a nový komunismus

Vydáno dne 30. 12. 2008

Smrt Evropy Do omrzení se opakující pokusy senátorského tandemu Štětina & Mejstřík a spol. o zákaz komunistické strany nazývám nicneříkajícím fangličkářským antikomunismem. Proč? Mnozí antikomunisté jsou posedlí fetišismem symbolů a historických odkazů, zatímco podstata problému jim uniká. Komunisté přes svou nutnou plamennou rétoriku ve skutečnosti každý takový pokus o zákaz vítají a jeho horlivé zastánce mají (nutno dodat, že často právem) za kašpary.

Je s podivem, kolik lidí dnes spatřuje v hnutích, zaštiťujících se symbolikou, evokující dobu tyranií a masových vražd, hlavní nebezpečí pro demokracii, zatímco na druhé straně jsou naprosto neteční vůči sociálním inženýrům a novodobým totalitářům nejhrubšího zrna, kteří žádné vlajky nevyvěšují. To jsme opravdu tak slepí, že nám stačí zákaz historického symbolu a postavení politické strany mimo zákon? Myslíme si, že se problém vyřeší, když něco necháme zmizet z obzoru? Mnozí zřejmě ano.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zrevidování demokracie: starověk a moderní doba

Vydáno dne 29. 12. 2008

Alain de Benoist Demokratická forma vlády zde byla dávno předtím, než vznikly moderní státy.

„Všichni ti, kteří brání nějaký režim, tvrdí, že jde o demokracii,“ napsal George Orwell. Není to pouze nedávný jev. Guizot v roce 1849 poznamenal: „Slovo ´demokracie´ má tak mocný účinek, že žádná vláda nebo strana se neopováží existovat - nebo si myslí, že nemůže - bez toho, aby toto slovo neměla na klopě.“ Dnes to platí ještě víc, než kdykoliv předtím.

Téměř všeobecná shoda ohledně slova „demokracie“, i když to není vždy pravda, mu dodává morální, ba téměř náboženský obsah, který byl už od počátku vždy předmětem diskusí. Mnozí autoři si uvědomovali tento problém. A tak v roce 1939 T. S. Eliot prohlásil: „Když se slovu připisuje univerzální posvátný charakter... jak je to dnes v případě slova ´demokracie´, začínám se zamýšlet, zda přes ty početné pokusy za každou cenu dát mu smysl, vůbec nějaký má.“

Ne každý je demokrat, ale všichni předstírají, že jimi jsou. Není jediné diktatury, která by samu sebe nepovažovala za demokracii. Bývalé komunistické země východní Evropy se nejenom prezentovaly jako demokratické, jak to potvrzovala jejich ústava, ale tvrdily o sobě, že jsou jedinými pravými demokraciemi v protikladu k „formálním“ demokraciím na Západě.


Celý článek | Autor: Alain de Benoist | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Přichází k nám hodina pravdy?

Vydáno dne 26. 12. 2008

Keltský kříž Film Jára Cimrman ležící, spící patří mezi velmi oblíbené filmové komedie. Jeho humor je založen na fabulaci a absurditě. Absurdní jsou i divadelní hry, které fiktivní český génius Jára Cimrman a ukázka jedné z nich byla ve výše zmíněném filmu. Hra se jmenuje Hodina pravdy a pojednává o člověku, kterému celý život všichni lhali a pak jednou, kdoví proč, mu sdělili krutou pravdu. Jeho domnělá matka byla ve skutečnosti jeho babičkou a roli jeho otce hrál po celou dobu jeho vlastní syn. Cimrman si myslel, že jeho dílo bude lidem blízké, protože i jim podlý rakouský režim pořád lže a každý se chce přece dozvědět pravdu. Lidé herce vypískali a jenom divadelní ústup zvaný Vichr z hor zabránil lynčování. Představme si na chvíli, že by například Mirek Topolánek a Václav Havel vystoupili na obrazovce České televize v čase po večerních zprávách a řekli: “Nezlobte se, my jsme vám celých 19 let lhali, ale teď Vám řekneme pravdu.” A začali by kousek po kousku bořit různé mýty, které politici a média v České republice svým voličům a čtenářům předkládali.

Celý článek | Autor: Cara al Sol | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Úvodník Národní myšlenky č. 44

Vydáno dne 23. 12. 2008

NM 44 Je tomu už patnáct let, co vyšlo první číslo Národní myšlenky. Jistě nás to opravňuje k ohlédnutí zpět, zhodnocení naší činnosti i doby, po kterou naše revue vychází. Bilancování je to neradostné. Vše, proti čemu jsme od počátku vystupovali, nás stále obklopuje, neustále na nás tlačí a útočí, zahání nás do obrany. Naopak hodnoty, v jejichž jménu se původní redakční okruh do vydávání časopisu pustil a pod nimiž i nadále pokračujeme, jsou nadále znevažovány, pošlapávány, ostrakizovány, zesměšňovány a ubíjeny. Od té doby jsme přistoupili k Severoatlantické smlouvě, abychom se záhy přidali k zákeřnému napadení Srbska, naše vláda posvětila proměnu obranného paktu na útočný spolek, jenž má šířit „lidská práva a demokracii“ v podání Západu po celé zeměkouli. Vstoupili jsme do spolku na ovládání a kolonizaci menších a středních národů s názvem Evropská unie. V současné době se naše vláda a Poslanecká sněmovna snaží českému národu a státu nasadit další pouta v podobě tzv. lisabonské smlouvy, tedy upravené euroústavy. Lezeme do zadku mocným a všeho schopným lidem a vládám západního světa, o jejichž morálním krédu každý soudný člověk může mít oprávněné pochybnosti – a o rozumnosti jejich politiky ještě více.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Bol Bismarck konzervatívcom?

Vydáno dne 22. 12. 2008

Otto von Bismarck „Kto má penziu pre svoju starobu je ďaleko spokojnejší a ľahšie spracovateľný ako ten, ktorý tento výhľad nemá. Badáte ten rozdiel medzi súkromným služobníkom a služobníkom dvora? Ten posledný si nechá páčiť ďaleko viac... pretože očakáva penziu“
Otto von Bismarck

Bol Otto von Bismarck konzervatívcom? Zaujímavá otázka vzhľadom k tomu, že tu často kritizujeme tzv. „sociálnych“ alebo „ľavicových liberálov“. Existuje aj niečo ako „ľavicoví konzervatívci“? Aký je vzťah konzervatívcov k štátu? Je pravda, že mnohé z postojov najmä západoeurópskych „konzervatívcov“ sa za legitímne konzervatívne považovať nedajú. A nie je to len o ekonomike.


Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zloděj křičí chyťte zloděje, premiér křičí...

Vydáno dne 19. 12. 2008

Muppets Podivná rozplizlost a neuchopitelná postmodernost naší doby se projevuje mimojiné tím, že u problematických věcí skoro nikdo nic nemůže, nic nezmůže a za nic nemůže. Instalatér instaluje jen jeden typ trubek, elektrikář může zapojovat jen určité kabely, policista může chránit jen určité společenské skupiny, bankéř je zodpovědný jen za zisky, z nichž mu plyne odměna, za ztráty nijak neručí atd. Následují dva příklady dokazující, že tato nákaza se již rozšířila i do těch pater společnosti, které by ji měly naopak uzdravovat a chránit.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dobro, ne hodnoty

Vydáno dne 18. 12. 2008

LeviathanDnes se často hovoří o hodnotách (anglicky „values“ z latinského „valor“) zatímco dřívější filosofové hovořili o dobru. Diskutuje se např. o hodnotách Evropské unie. Je však rozdíl mezi hodnotami a dobrem. Dobro je něco, co je objektivní, co je nezbytně spojeno s bytím. V souvislosti s lidskou společností hovoříme pak o obecném dobru (bonum commune). Řád bytí pak odpovídá řádu dobra. Naproti tomu hodnota je používána ve smyslu subjektivním, jako něco, co si mohu zvolit a co má pro mě nějakou cenu, kterou jsem ochoten za ni zaplatit.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Volič a dva hlasy

Vydáno dne 14. 12. 2008

Spravedlnost Skutečné zlo našeho stranického systému je popisováno všeobecně špatně. Mýlí se i lord Rosebery, když říká, že brání nejlepším mužům, aby se oddali politice a že povzbuzuje fanatický konflikt. Pochybuji o tom, že by se kdy nejlepší muži oddali politice. Nejlepší muži jsou oddáni prasatům, dětem a podobným věcem. A co se týče fanatického konfliktu ve stranické politice, byl bych ho rád viděl více. Skutečné nebezpečí dvou stran s jejich dvěma politikami je, že nespravedlivě omezí rozhled běžného občana. Odstaví ho od tvořivosti, protože mu nikdy nedovolí víc, než dávat přednost jedné existující stranické politice před druhou. Když takové rozhodnutí záleží na lidu, nemáme skutečnou demokracii. Tu budeme mít, až na lidu bude záležet, co se stane problémem. Běžný muž se rozhoduje nejen, jak bude volit, ale i o čem bude hlasovat.

Celý článek | Autor: Gilbert Keith Chesterton | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Proč nejsem demokratem

Vydáno dne 13. 12. 2008

SparťaniPřed 84 lety napsal Karel Čapek esej s názvem Proč nejsem komunistou. Autor v eseji říká, že nebýt komunistou znamená jisté krédo, že to není totéž, co nebýt kupříkladu agrárníkem. Být demokratem může naopak znamenat nadřazení formy nad obsah a, jak chci ukázat v tomto textu, líbivou nálepku, pod kterou se může skrývat leccos.

Celý článek | Autor: Cara al Sol | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nenechejme si ukrást slova

Vydáno dne 12. 12. 2008

Svoboda projevuKlasická filosofie (a ostatně již sv. Augustin v De doctrina christiana) učí o slovech, že jsou znameními věcí. Přitom slovní základy těchto slov nejsou něčím přirozeným, nýbrž lidmi domluveným, jak také vyplývá z existence různých jazyků, kde táž věc je označována různými slovy. U slov odvozených nebo složených to tak už úplně neplatí, protože tvorba slov v jednotlivých jazycích se řídí určitými pravidly, jako např. různé přípony mají svůj ustálený význam.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Fotbal a identita

Vydáno dne 06. 12. 2008

Manipulace Evropské komisi (EK) se nelíbí záměry Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Ta by ráda omezila počty cizinců hrajících ve fotbalových klubech. Podle Bruselu jde ale o národností diskriminaci.Takzvané pravidlo 6+5, které omezuje počet cizinců v klubech (v základní sestavě by jich podle něho mohlo nastoupit nejvýše pět - pozn. red.), se snaží prosadit především šéf fotbalové federace Sepp Blatter. Kongres FIFA jej sice schválil už v květnu tohoto roku, ale Blatter zdaleka vyhráno nemá.

Celý článek | Autor: Karel Kaiser | Infomail | Tiskni

Uvahy

* K procesu sjednocování Evropy

Vydáno dne 06. 12. 2008

Žalář EvropyPřiznám se, že ke stoupencům snah a la Jacques Delors „vdechovat Evropě duši“ nepatřím. Z úst někoho, kdo hájí duchovní hodnoty ve veřejném životě, to asi zní dost překvapivě, a proto mi nezbývá, než toto svoje stanovisko objasnit. Evropská civilizace a kultura jsou plodem křesťanského učení o poměru člověka k Bohu a smyslu lidského života. O „duši Evropy“ nelze hovořit dříve než po její christianizaci v raném středověku. Cyklické pojetí dějin pohanských civilizací nahradila perspektivou dějinného vyvrcholení v lineárně pojaté budoucnosti, završené věčností.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co má majorita?

Vydáno dne 02. 12. 2008

Černoch Z diskuse na blogu paní Kláry Veselé Samkové

"...klaravesela napsal(a):Jinak Vy i další máte pravdu, že je těch romských organizací poměrně velmi málo. Nejen poměrně, ale i absolutně!! Všechno totiž dělá Člověk v tísni, dodávající další a další a další sociální pracovníky....

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Retro ´39, ´69, ´09

Vydáno dne 30. 11. 2008

Oběť "neškodných" výbušek Dozvídáme se to hezké věci. Pořádkové síly české policie už si chystají tasery a zkoušejí plastikové střelivo. Je to zatraceně nebezpečná hra, jakou teď na nás režim zkouší; situace v Evropě houstne a je jasné, že napětí se bude stále stupňovat. Všichni samozřejmě dobře vědí, co se děje v Maďarsku a všichni se děsí toho, co se tam bude dít v příštím roce, až tuto zemi prolhaných socialistů ve vládě a pravicových fanatiků v ulicích zasáhne finanční krize se vší tvrdostí. Jenomže na www.zentropa.info hrají v poslední době prim česká videa a na Slovensku se odpovědní činitelé „obávají“, že se ledasco od nás přelije do dvou let k nim. Osobně bych si to tipl na půl roku, euro už vykopává dveře.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dvojí "obamánie"

Vydáno dne 19. 11. 2008

Obama Barack Obama nebyl zvolen presidentem Afriky, generálním tajemníkem Organisace spojených národů nebo spasitelem lidstva, ale presidentem Spojených států amerických, s jediným a specifickým účelem ochraňovat americké zájmy. S ohledem na historické a geopolitické faktory není nijak jednoznačné, že by fakt, že je černoch, navrátilo Ameriku na cestu, která by se sbíhala se zájmy Evropy. Zdá se, že ruský president Dmitrij Medvěděv je v tomto okamžiku tím jediným, kdo to pochopil.

Celý článek | Autor: Alain de Benoist | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.