Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Jak nelze pomluvit extremistu

Vydáno dne 02. 09. 2006

Freedom of speech Štěpán Kotrba z Britských listů reaguje na článek Ondřeje Šlechty Kauza Tobiáš - svoboda slova není pro všechny?

Ne, svoboda slova opravdu není pro všechny stejná.

Celý článek | Autor: Štěpán Kotrba/BL | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Báječný nový svět

Vydáno dne 29. 08. 2006

Patrick Buchanan V osudovém roce 1939 křesťanský intelektuál T. S. Eliott napsal varování svým současníkům, kteří veškerou víru vložili ve triumf demokracie. „Demokracie není dostačující“, psal Eliott. Pokud chce určitá politická filozofie odvodit svá pravidla z etiky a etiku zase podle platné pravdy, lze tak učinit pouze návratem k věčnému zdroji pravdy, v níž může doufat každá společenská organizace, která nechce směřovat ke své konečné destrukci při opomíjení podstatných aspektů skutečnosti. „Pojem demokracie, jak znovu a znovu prohlašuji, v sobě nemá dostatek pozitivního obsahu, aby se mohl postavit silám, které se vám nelíbí – ony ji totiž mohou snadno proměnit. Pokud nebudete věřit v Boha ( a On je žárlivým Bohem ), budete se klanět Hitlerovi a Stalinovi.“

Celý článek | Autor: Patrick J. Buchanan | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nizozemské memento. Omezujme imigraci.

Vydáno dne 29. 08. 2006

Stop the immigration Novou nizozemskou vládu pravděpodobně sestaví přistěhovalci. Zdá se vám takové vyjádření podivné? Pak vězte, že daleko od pravdy není. Do nizozemských voleb zbývají necelé tři měsíce. Favoritem je levicová Strana práce a tu hodlají masivně volit přistěhovalci. V zemi tulipánů tak zřejmě dojde k jevu, před kterým varovali a varují mnozí. Masivní a nekontrolované přijímání přistěhovalců způsobuje, že jejich počty začínají následkem toho dosahovat počtů původních obyvatel (v Nizozemsku je pouze muslimů z celkového počtu 16 milionů obyvatel 1,6 milionu). Drtivá většina přistěhovalců pravici nevolí, protože ta je tradičně spíše pro přísnější imigrační politiku, konzervativně založení politici a starostové měst odmítají výstavbu mešit a vůbec takové soužití imigrantů s domácími obyvateli, které je založeno na konceptu multikulturalismu, či pozitivní diskriminace menšin.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* AIDS je lakmusovým papírkem

Vydáno dne 21. 08. 2006

AIDS Stejně jako nám lakmusový papírek pomáhá indikovat zdraví našeho těla, tak HIV/AIDS je jednoduše čitelným indikátorem zdraví národa. Není to prachobyčejná kapénková infekce a ani hystericky zmedializovaná (a nepřenositelná) ptačí chřipka. Specifika HIV tuto zákeřnou nemoc přímo předurčují k srovnávání minulosti a současnosti.

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Založíme vlasteneckou stranu

Vydáno dne 17. 08. 2006

znak Tuto již památnou větu kdysi vyslovil jeden politicky činný známý a stejným dechem dodal, "a kdo do ní nevstoupí, není vlastenec." Humorné což?, ale on to myslel naprosto vážně. Naštěstí k realizaci a vzniku VS nedošlo a já to jako vtipnou příhodu mohu dávat k dobru, aniž bych se musel stydět za svou absenci členství v takto "výběrové elitní organizaci".

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Pravda o Talmudu

Vydáno dne 10. 08. 2006

judaismus Ve své odpovědi na můj článek o Libanonu Benjamin Kuras čtenáře MF Dnes nepokrytě mystifikuje. Pominu-li to, že za výrok „Talmud má blíže ke Koránu než ke křesťanství“ jsem si vysloužil epiteta „hroší kůže, historická amnézie, absence studu, notná dávka ignorance a zlovůle“, a to evidentně ve snaze obvinit mne z „křesťanského antisemitismu“, obsahuje Kurasův článek zcela nepravdivé hodnocení poměru Talmudu ke křesťanství a nežidům obecně.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Súmrak Európy

Vydáno dne 04. 08. 2006

pc S Európou to ide čím ďalej, tým viac dolu vodou. Samozrejme, mainstreamové médiá nám o tom nič nepovedia, ale susedným Rakúskom nedávno prebehla zaujímavá kauza. Počas vojenskej parády v kasárňach Márie Terézie odmietli traja mladí moslimskí branci salutovať rakúskej vlajke s odôvodnením, že je to v rozpore s ich náboženským cítením. Namiesto toho sa jej obrátili chrbtom.

Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Uvažujme o trestu smrti

Vydáno dne 30. 07. 2006

KHB Polský prezident Kaczynski nedávno vzbudil v evropských kruzích pozdvižení, když prohlásil, že Evropská unie by měla přehodnotit svůj postoj k trestu smrti. Kaczynski dále řekl, že by se na toto téma měla otevřít diskuse i přes to, že smlouvy EU trest smrti striktně zapovídají. Navzdory tomu, že v drtivé většině států EU se znovuzavedení trestu smrti těší mezi obyvateli podpoře, téměř všechny vlády evropských států byť pouhou diskusi o jeho znovuzavedení odmítají.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kauza Írán, boj s terorismem a americké rakety v ČR

Vydáno dne 02. 07. 2006

Iran Ředitel Občanského institutu Roman Joch publikoval 26.6. v MF Dnes článek s názvem „Test IQ : chcete v ČR americkou základnu?“. Staví se v něm za vybudování americké raketové základny na našem území a vojenský útok vůči Íránu považuje za nutný. Nechci zjednodušovat íránský teokratický režim a problémy z něj vyplývající, ale myslím, že skutečnost je poměrně složitější, než aby se z ní daly vyvozovat jednostranné názory pomocí nějakého „IQ testu“. Diskutujeme-li nějakou závažnou mezinárodní situaci, jakou bezpochyby íránský režim je, měli bychom do ní proniknout hlouběji a nespokojit se pouze s přečtením jednoho článku, ať už tento říká, že se děje dobře, či špatně.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Lustrace novinářů? Samozřejmě ano!

Vydáno dne 28. 06. 2006

MF Dnes K mnoha ji� přijatým opatřením směřujícím k proči�tění politického prostředí u na�ich severních sousedů se má v nejbli��í době přiřadit i roz�íření působnosti polské verze lustračního zákona o novináře narozené před rokem 1972. Strany polské vlády, a zejména nejsilněj�í Právo a Spravedlnost(PiS), tím zásadovým způsobem pokračují v naplňování svých předvobních slibů v oblasti vypořádání se s dědictvím komunistické éry. Po zprofanovaných soudcích, kně�ích a policistech tak bude omezen prostor působnosti i těm novinářům, kteří v minulosti prokazatelně morálně selhali. Cílem takovýchto opatření nepochybně je nejen zvý�ení důvěryhodnosti polského mediální prostředí, ale zároveň i omezení manévrovacího prostoru potenciálních netransparentních skupin, které by mohly právě přes takto kompromitované osoby uplatňovat ve v�ech sférách �ivota společnosti svůj vliv.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Galerie lží a zaprodanosti - víza do USA a Prodi mluví o euru

Vydáno dne 25. 05. 2006

evropska unie Tímto článkem se pokusím započít seriál článků zabývajících se jevem, jehož škodlivost je zřetelně nedoceněná a jehož četnost v našich médiích a společenském životě pro mě nesnesitelně vysoká. Tím jevem jsou evidentní lži. Neúcta mnohých žurnalistů, publicistů i politiků k logice a pravdě nebo možná pocit, že 99,9 % lidstva jejich je o desítky bodů IQ méně inteligentní než oni vede k pocitu, že správným kladením slov dokáží demagogicky do obecného povědomí prosadit jako pravdu i evidentní lži. V Galerii zaprodanosti a prolhanosti se pokusím na nejzajímavější z těchto jevů (všechny pro jejich četnost nelze obsáhnout) pro ostudu jejich autorů upozornit formou snad čtivou a zábavnou. Začnu kauzou Vízová povinnost pro USA.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Z novinářů vychovateli

Vydáno dne 22. 04. 2006

gays Úvodem jedna typická zpráva z tisku, přesněji ze serveru www.novinky.cz z 21. 4. 2006: 16:54 - Lidé v ČR zatím většinou nesouhlasí s tím, aby mohly homosexuální páry adoptovat děti. Proti tomu, aby si dvojice mužů či žen osvojily děti, bylo 63 procent dotázaných. Pro je 27 procent osob.


Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Lesk a bída antidiskriminačního zákona

Vydáno dne 15. 04. 2006

orwell Během několika příštích dnů má být v poslanecké sněmovně znovu projednáván Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, zkráceně antidiskriminační zákon. Poslanci, tedy alespoň ti nesvobodomyslní, se budou pokoušet přehlasovat veto Senátu. Ke přijetí tohoto zákona tlačí Českou republiku nařízení Evropské unie. Zákon měl být přijat už ke dni našeho vstupu, a vláda se tedy horečně snaží dohonit, co se dá. V případě, že by Česká republika neměla ve své legislativě žádný zákon upravující rovné zacházení a ochranu před diskriminací, může se obávat sankcí, kterými už před nedávnou dobou pohrozil evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.

Celý článek | Autor: Luboš Zálom | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Prabáby a pravnuci

Vydáno dne 15. 04. 2006

rodina Mnohé z nás, smrtelníků, již život vyvedl z jednoho jinak velmi rozšířeného mýtu. Domnívat se, že dnešek - ten moment, kdy se zrovna cítím být nahoře, bude trvat navždy, je pošetilé. Vždyť stačí jeden okamžik, ta jedna jediná osudová vteřina, a vše je rázem naruby. Lidé, kterým jakoby nic nechybí, zpravidla nic neřeší. Tento stav a tuto situaci si nicméně většinou neuvědomujeme. Když tomu zpravidla přijdem na kloub, bývá už pozdě. A pak již z tohoto úhlu pohledu není bohužel co řešit.

Celý článek | Autor: Karel Doležal | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Václav Klaus – člověk a prezident na svém místě

Vydáno dne 09. 04. 2006

znak Česká politická scéna vskutku nenabízí příliš mnoho jedinců, které by člověk mohl označit za svůj vzor, za osobu, hodnou všeobecné úcty, někoho, kdo by byl skutečnou autoritou. Někým takovým je prezident Václav Klaus. Již několikráte prokázal při rozhodování zdravý rozum a i přes to, že do své politiky zahrnuje své názory více než jeho předchůdce, snaží se být prezidentem všech občanů.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.