Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Bída multikulturalismu

Vydáno dne 16. 11. 2004

V dnešní době převážně levicovými intelektuály tolik protěžovaná teorie multikulturalismu zamořuje intelektuální ovzduší národních států. Multikulturalisté obhajují práva všech možných i nemožných menšin, avšak s trochou nadsázky se dnes nejohroženější menšinou stává zdravý, heterosexuální bílý muž vyznávající morální hodnoty Západní civilizace.

Celý článek | Autor: Lukáš Petřík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Musí být opravdu nejhůře?

Vydáno dne 13. 11. 2004

Při několika debatách s různými lidmi jsme čas od času narazili na odlišnou představu o předpokladech zlepšení dnešní situace. Podle některých lidí přijde šance na změnu teprve tehdy, až bude tomuto národu nejhůře. Po té teprve bude veřejnost ochotna naslouchat tzv. okrajovým názorům.

Celý článek | Autor: David Macháček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Jedna kandidátka? Eventualita hodná zvážení.

Vydáno dne 16. 10. 2004

Každý další volební debakl (že jich je v poslední době až příliš) národoveckých uskupení podněcuje úvahy o možné (a asi i nezbytné) budoucí užší spolupráci těchto sice základním směřováním si blízkých, leč co se týče některých aspektů programu a zejména osobních antipatií protikladných subjektů. Sám jsem o této potřebě psal v několika článcích publikovaných v Národní myšlence - např. "Dočkáme se někdy", "Nacionalisté před referendem" nebo v úvodním článku ze seriálu "Co dál s národním hnutím?", podobné myšlenky publikoval i předseda Národního sjednocení F. Červenka v článku "Krok správným směrem" a naposledy i předsedkyně Národní strany P. Edelmannová v článku "Volby do PSP v roce 2006 - jen jedna národovecká kandidátka".

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Mafiáni a spojenci

Vydáno dne 23. 08. 2004

Je zajímavé, že se další z řady úspěchů relativně malého, ale rychle rostoucího evropského národa s převažujícím muslimským náboženským vyznáním, nedočkal většího mediálního pokrytí.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co je šeptem, to je čertem

Vydáno dne 09. 08. 2004

Vždy jsem bral spíše s úsměškem a rezervou všechna tvrzení o židozednářském spiknutí, jehož cílem je ovládnout svět. Hlavně mi přišlo absurdní, že by takovéto aktivity mohly v současném světě téměř nekontrolovaného toku informací zůstat utajeny. Poslední dobou se však stále častěji setkávám s mnoha do různé míry ověřitelnými informacemi, jež začínají trochu nahlodávat můj skepticismus ohledně vlivu těchto utajených struktur a děsí mě skutečnost, že se touto reálnou hrozbou pro demokracii téměř nikdo seriózně nezabývá.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

* Národ a řád

Vydáno dne 19. 06. 2004

Možná si neuvědomujeme, že žijeme v řádu. Každá společnost má svůj řád. Ten může být více společenský nebo individualistický, ale stále je to řád. To nejsou jen zákony společnosti (někdy ani ony netvoří řád, když je lidé neuznávají), ale celé prostředí a morální zásady. Řád je to, čemu se člověk neuvědoměle podřizuje nucen okolnostmi, ale též na základě výchovy a přesvědčení.

Link | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Předvolební populismus a Havlův paradox

Vydáno dne 07. 06. 2004

Kdo si až dosud myslel, že nepřekonatelným velmistrem v umění nereálných předvolebních slibů je sociální demokracie, byl o víkendu vyveden z omylu po té, co dle předvolebních preferencí bezperspektivní Unie liberálních demokratů, jejíž součástí je i vládní Unie svobody, navrhla změny, které mají nastartovat obrat v neveselém vývoji porodnosti v naší zemi.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Podobnost čistě náhodná?

Vydáno dne 31. 05. 2004

Dle teletextu ČT adresovala "řada známých polských politických osobností a intelektuálů znepokojených hlubokou politickou krizí v Polsku" prezidentu Kwsnievskému výzvu k "co nejrychlejšímu ustavení vlády odborníků".

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nepoučitelná Evropa

Vydáno dne 13. 05. 2004

O tomto víkendu jsme si připomínali konec nejstrašnější člověkem způsobené katastrofy v historii lidstva. Kladly se věnce, byly pronášeny proslovy a posledních 400 odvedenců skládalo přísahu. Nebude zřejmě od věci si v dnešních souvislostech připomenout kromě konce i počátek toho všeho, situaci a společenské děje, které předcházely celosvětovému vraždění. A připomenutí to může být velice aktuální, protože se zdá, že Evropa se z více jak padesát let starých společenských procesů, jež předcházely válečným hrůzám, nepoučila.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Byznys především

Vydáno dne 07. 05. 2004

Tak jsme se o víkendovém Svátku Práce (vzhledem k historickým souvislostem tohoto dne u nás příhodné datum) stali slavně členy Evropské unie. Co na tom, že předreferendová kampaň byla zmanipulovaná a hlasovalo se pouze o slibech (prokazatelně lživých) a ne na základě hodnověrných informací, křepčení nad vítězstvím lži a manipulace nebralo konce. Za současné politické a mediální situace lze těžko předpokládat, že někdy v budoucnu dostaneme šanci vzniklou situaci napravit, byť by nepochybně bylo logické i spravedlivé uspořádat po několika letech členství v unii referundum nové, tentokrát již ne na základě lží, nýbrž na základě reálných zkušeností občanů.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Úprk křižáků z Iráku?

Vydáno dne 29. 04. 2004

27. dubna 2004 prohlásil nový španělský premiér José Luis Zapatéro, že do 27. května 2004 se všichni španělští vojáci stáhnou z Iráku. Je pravděpodobné, že velká část arabského či muslimského světa, ale také obyvatel Severní či Jižní Ameriky a nejspíš i samotných Evropanů pochopí tento krok, jako odpověď na krvavý teroristický útok muslimů na španělské železnici z 11. března 2004. Tedy jako důkaz velice účinného a poměrně jednoduchého postupu při prosazování zájmů proti evropským státům, či národům. Zjednodušeně řečeno potvrzení účinnosti strategie: „Chceš něco po (zjemnělém) Evropanovi? Dokaž mu, že jsi schopen sáhnout k násilí a on ti ustoupí“. A to je velice špatné.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Čas od času je nutné se zastavit a zamyslet

Vydáno dne 16. 03. 2004

Zřejmě budu považován za cynika, ale jsem přesvědčen o tom, že i tak otřesné události, k jakým došlo v Madridu, mají i svou "pozitivní" stránku. Odkrývají totiž fundamentální nepřipravenost onoho typu liberálního přístupu k organizaci a fungování lidské společnosti, který je nám současnou intelektuální elitou tak často předkládán jako jediný možný. Ukazuje se, že ruku v ruce s multikulturalismem a globálním uplatňováním nerovnovážného systému lidských práv jdou světem jako nerozluční partneři kriminalita a terorismus. A čím je ta která společnost liberálnější a otevřenější, tím je i zranitelnější. Na to si zřejmě v nejbližší době budeme bohužel muset zvyknout.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Potraty vs. kmenové buňky a hřmící klacky

Vydáno dne 22. 02. 2004

V současnosti ve veřejnosti doznívají diskuse nad dvěma otázkami, která jsou v mnohém od sebe zcela vzdálená, ale ve velké části hledisek velice blízká. Jedná se o otázku zákazu potratů, který je předmětem opakujících se návrhů některých poslanců českého Parlamentu (zejména lidoveckých a zejména poslance Karase) a o otázku povolení, či legálnosti použití tzv. kmenových buněk z lidských zárodků – které by nyní mohly být získány i metodou klonování – v medicínském výzkumu. V obou případech hrají největší roli ohledy mravní, etické a zdravotní, v obou případech jsou používány pravdivé, nepravdivé, citové, logické i hysterické argumenty. V případě potratů je společenské mínění většinou pro jejich legálnost v případě využití kmenových buněk většinou proti.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Vlastenectví - konzervativní postoj

Vydáno dne 22. 02. 2004

Byly doby, kdy vlastenectví bylo považováno za samozřejmost a bylo věcí lidské a občanské cti. Ale s nástupem socialistických, levicově liberálních a postmoderních pseudoideologií začal být vlastenecký postoj označován jako politováníhodný relikt minulosti. Místo toho byla nastoupena cesta neomezené tolerance vůči všemu a všem, cesta mravního relativismu a výsměchu jakékoliv tradici.

Celý článek | Autor: Lukáš Petřík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* I bojkot voleb do parlamentu EU je variantou hodnou zvážení

Vydáno dne 24. 11. 2003

Kdo si dnes již vzpomene na politický život naší země před zhruba půl rokem? Bylo těsně před referendem o vstupu ČR do EU a média i debaty mezi občany byly plné argumentů pro vstup a proti němu. Dá se dokonce tvrdit, že oproti českým zvyklostem byla tato diskuse nebývale otevřená, zejména proto, že byl mediální prostor mimořádně poskytnut i odpůrcům vstupu a do jisté míry (byť minimální) i těm nejradikálnějším - českým nacionalistům.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.