Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Rudo-duhová koalice na obzoru

Vydáno dne 17. 07. 2002

Podle zprávy ČTK vyčetla místopředsedkyně KSČM Zuzka Rujbrová vládním sociálním demokratům, že při koaličních jednáních ustoupili lidovcům a upustili od prosazování zákona o registrovaném partnerství. Ve svém dopise předsedovi Gay iniciativy z 25. března píše, že „registrované partnerství je ve světě podporováno především levicí, a KSČM je levicovou stranou.“ Tato slova jsou reakcí na žádost Jiřího Hromady o vyjádření předvolebního postoje KSČM k otázce registrace „homosňatků“, což mělo být vodítkem pro hlasování homosexuálů ve volbách.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Jak rozumět Assisi 1986 a 2002?

Vydáno dne 03. 07. 2002

Bylo řečeno, s jistě nezamýšlenou přesností, že „modlitební setkání“ v Assisi je „osobní iniciativou“ papeže Jana Pavla II. Do té míry, do které jde jen o „osobní“ iniciativu, nespadají jeho činy do mandátu „pastýře a učitele všech křesťanů“ (1. Vatikánský koncil).

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Jak jsem se nestal docentem

Vydáno dne 24. 05. 2002

Pro vysokoškolské pedagogy je docentura nejen otázkou prestiže, nýbrž v mnoha případech i nutnosti. Sám k nim patřím a vnímám patřičné tlaky v tomto směru jak na mne, tak i na mé kolegy. Jsou země, kde je habilitace jednoduchou záležitostí: dobře učíš, máš dostačující publikační činnost, jsi loajální vůči instituci, na níž působíš – proto ti nebudeme dělat problémy, jsi u nás na fakultě už 20 let, zasloužíš si tedy plným právem docenturu, po dalších letech profesuru. Tak to platí v Polsku, v Rakousku, v Itálii, ve Švýcarsku a leckde jinde ve světě, ne však v České republice. Tady je to záležitost exkomunistické mafie, transformované do zednářských lóží nebo jiných obskurních organizací. Učinil jsem v tomto ohledu osobní, velice trpkou zkušenost, kterou chci čtenářům předložit.

Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co chtějí francouzští voliči?

Vydáno dne 08. 05. 2002

Francie se při nedávných volbách opět mírně otřásla ve svých "demokratických" základech. K volebním urnám dorazili také voliči, kteří již tradičně volit nechodí. Dokonce socialisté a trockisté s naprosto klidnou rukou vhodili do uren svůj hlas Chiracovi. Náhodnému pozorovateli by se mohlo zdálo divné, že levice nezůstává i nadále levicí a najednou volí "své" nepřátele. Ale my zasvěcenější známe pravdu o původu Evropské Unie a jejím socialistickém podhoubí a tudíž nás neudiví ani trockistické hlasy dané Chiracovi!

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Užíváni některých pojmů - teorie a realita

Vydáno dne 08. 05. 2002

O zaujatosti či zanedbaném vzdělání (nejspíše pak kombinaci obojího) by mohlo svědčit užívání některých pojmů našimi i světovými politiky a novináři, zvláště pak jsou-li tyto konfrontovány s praxí. Dochází pak až k tragikomickým situacím, kdy jsou např. neonacisté vytrvale přiřazováni k pravici, byť samotné pilíře jejich ideologie (vztah k majetku a osobní svobodě jednotlivce) jsou ve své podstatě jednoznačně levicové, francouzský odbojář je prohlašován za fašistu a rasistu a ruské nacionalistické hnutí zaklínající se antikomunismem chce obnovit právě komunisty stvořený Sovětský svaz.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nestyďme se za vlastenectví!

Vydáno dne 23. 04. 2002

Někdy si připadám, že jsem se opravdu narodil asi do špatné doby – do doby dekadentního úpadku. Zdálo se, že rána, kterou naší vlasti zasadili komunisté, se během pár let zacelí a zbude jen vzpomínka a zkušenost k nezaplacení, potažmo zhojená, leč provždy viditelná jizva. Bohužel nestalo se a dnešní doba posunula „standardní český charakter“ již do nesnesitelné dimenze. Zjednodušeně bych to nazval takovým kapitalisticko-komunistickým hybridem, kdy si našinec z obojího vzal vždy to horší.

Celý článek | Autor: Miloslav Došek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Marquisova teorie zničené budoucnosti

Vydáno dne 19. 04. 2002

Tábory stoupenců a odpůrců potratů jsou nesmiřitelně rozděleny a přes pokračující diskuse se nezdá, že by se jejich stanoviska mohla vzájemně byť jen přiblížit. Debata se často stáčí k původu a morálnímu statutu embrya: zatímco stoupenci života (pro-life) tvrdí, že embryo je už od početí člověkem se vším všudy včetně kompletního vybavení genetickým kódem a že zabití jakéhokoli člověka je špatné, zastáncům „možnosti volby“ (pro-choice) připadá taková představa nesmyslná a říkají, že embrya nejsou racionální a společenští tvorové. Podle nich je špatné zabíjet pouze racionální a morálně signifikantní osoby. Stav zůstává nerozhodný a zdálo by se, že i nerozhodnutelný.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* EU - ztráta národní identity?

Vydáno dne 30. 03. 2002

Formální závazek podporovat národní identitu jednotlivých členských států, který na sebe EU převzala, bude vždy narážet na tendence vyvěrající z podstaty nadstátního útvaru a jeho snahu o nivelizační efektivitu, ještě výrazněji však neuspěje v konkurenci s ekonomickými tlaky vedenými ze soukromého sektoru. Zjednodušeně řečeno, v EU nemůže přežít národní identita členských států, tedy přesněji vzato, nemůže si z dlouhodobého hlediska udržet současnou svou sílu a vitalitu. Federalizace EU není ve svém důsledku nakonec ničím jiným, než plným uznáním tohoto vývoje. Není otázkou, zda je národní identita veličinou hodnou ochrany (samotná EU se zavazuje ji chránit), ale je otázkou, zda EU vůbec může identitu jednotlivých národů uchránit a zda je to vůbec v jejím zájmu (byť se k tomu hlásí) a v jejích silách.

Celý článek | Autor: Jaroslav Janovec | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Drogoví proroci, nebo naše děti?

Vydáno dne 01. 03. 2002

Když budete stále dokola něco opakovat a bude vás přitom pořádně slyšet, stane se takové tvrzení, třeba sebenesmyslnější, pro mnoho lidí nezpochybnitelnou pravdou. Je to i osud oblíbeného tvrzení narkomanů o tom, že společnost omezuje jejich svobodu, když se jim snaží různými metodami zabránit, aby si ničili své vlastní tělo. Že prý je jejich, tak co se staráme; mohou si s ním dělat, co chtějí.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kdo se bojí "Assisi"?

Vydáno dne 19. 02. 2002

(alternativní pohled na mezináboženské setkání v Assisi 24. ledna 2002)

Když Svatý otec Jan Pavel II. svolal letos na 24. leden do italského města Assisi představitele význačných světových náboženství, měl na mysli důležitou duchovní událost, která by iniciovala mírovější soužití jednotlivých kultů při zachování jejich rozlišnosti, bez vůle k falešnému synkretismu a náboženského relativismu.

Papež píše: "Je třeba, abychom se společně setkali, zvláště křesťané a muslimové, abychom před světem prohlásili, že se náboženství nesmí stávat důvodem ke konfliktům, nenávisti a násilí. V této historické chvíli lidstvo potřebuje vidět gesta míru a naslouchat slovům naděje."


Celý článek | Autor: Lenka Nováková | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Liberální tolerance

Vydáno dne 08. 02. 2002

Dnešní liberalismus staví rozmanitost a toleranci nade vše - jenže rozmanitostí a tolerancí myslí něco jiného, než co tato slova vždy znamenala. Jeho rozmanitost teď očerňuje a vylučuje obyčejné lidi, jeho tolerance potřebuje zvláštní newspeak, kvóty a povinný trénink ve správných názorech a postojích. Z liberálních totemů a tabu přitom není zřejmé, zda umožňují lidem žít podle jejich přání. Zákazy, malé i velké, se násobí. Zvenčí tato pravidla vypadají svévolně: zbožnost je zakázána, poučení o používání kondomu je nutnost; kouření a nošení kožichů je ohavnost, potraty a homosexualita základní práva.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Civilizace lásky na obzoru?

Vydáno dne 30. 01. 2002

V minulém čísle Mezinárodního Reportu (NM zveřejnila tento článek pod názvem Je třeba dalšího "Assisi"?, pozn. red.) jsem vyjádřil pochybnost nad vhodností mezináboženského shromáždění v Assisi.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Smrt Rakušanům

Vydáno dne 23. 01. 2002

Trest smrti pro Rakušany (kolaborující s nacistickým Německem) požadoval ve svých posledních výrocích premiér Miloš Zeman (i když výrok by byl hoden spíše jmenovci Miloši Jakešovi). No, ale tito dva pánové se shodnou minulostí k sobě asi nemají tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Je třeba dalšího "Assisi"?

Vydáno dne 22. 01. 2002

Jan Pavel II. svolává na 24. ledna mezináboženské modlitební setkání do italského Assisi. Touto událostí reaguje na rostoucí napětí ve světě, způsobené zářijovými teroristickými útoky ve Spojených státech. Není to poprvé, co se ve městě sv. Františka takové shromáždění organizuje.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nacionalismus - obrana jednoho citu

Vydáno dne 18. 01. 2002

Není snadné popisovat emocionální vazby člověka a ještě méně jednoduché je zformulovat jasná stanoviska o citu jedince k poněkud abstraktnímu objektu, jakým národ bezesporu je. Při jakékoliv snaze nacionalismus definovat, ať již z důvodu snahy o jeho pochopení, přijmutí či odsouzení, velmi záhy narážíme na pojem národ. Není cílem tohoto příspěvek podat vyčerpávající definici národa, což ostatně není pro různorodost názorů v této oblasti ani zcela možné, přesto se musíme u tohoto determinantu na začátku alespoň na chvíli zastavit.

Celý článek | Autor: Jaroslav Janovec | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.