Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

Vydáno dne 19. 08. 2013

Pondělní MF Dnes oslavila začátek „festivalu“ Prague Pride hned dvěma články autorského tandemu Frouzová – Římanová, které dehonestují kritiky homosexualismu již v nadpisech. První se jmenuje „Pražský gay festival očekává rekordní návštěvu, odpůrci zuří.“ (MfD ,12.8. 2013). Autorky v něm například tvrdí, že „Sdružení D.O.S.T.“ patří mezi „nejvýraznější odpůrce homosexuálů“. Píší to právě takto navzdory tomu, že Akce D.O.S.T. výslovně zdůrazňuje, že její kritika nepatří homosexuálům, jako konkrétním lidem, ale ideologii homosexualismu, která reálně omezuje svobodu projevu a přesvědčení druhých lidí. Podobně „objektivní“ je i druhý žurnalistický klenot obou autorek nazvaný poněkud kostrbatě „Gay festival začíná. A extrémisté Akce D.O.S.T. útočí“ (MfD, 12.8. 2013, pražské vydání, strana 2B). Autorky v něm prokázaly takřka chirurgickou dovednost amputovat nepohodlná fakta z výroků, které citují.

Celý článek | Autor: Petr Bahník | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Militaristé a bojovníci

Vydáno dne 29. 06. 2013

Stěžeň Ze stati Jana Scheinosta o nutnosti být bojovníky a výsadě nosit zbraň

Češi tíhnou k antimilitarismu podobně jako k demokracii, parlamentu a korupci. Kdybychom však měli volit mezi antimilitarismem a militarismem, nezbylo by nám než odmítnout obé.

Militarismus vznikl z renesančního absolutismu tyranů, kteří nesnesli, aby svobodný občan státu nosil po boku zbraň, reklamuje tak na sebe právo a titul bojovníka. Ludvík XIV., Bedřich II. a Josef II. jsou militaristy už proto, že funkce státu se jim zjednodušuje v osobní funkci panovníkovu. Nebojují už svobodní členové stavů, ale jen král, který nestojí o to, aby si právo na meč každý vykládal jako přívlastek a argument svobody. Souhrn vší bojové kapacity národa se stáhl na královo vojsko, sehnané rekrutýrkami ze selských chlapců (Fronda, 1650, poslední velký pokus francouzské šlechty zastavit absolutismus; následek: úlisná šlechta dvorská). Osoba od stavu, aristokrat, může nyní vojenské povinnosti, nahrazující staré právo bojovníků, uniknout, nechce-li ji konat. Jinak tomu není ani s osobní svobodou a bezpečností. Převzal za ni záruku král, který ti odebral zbraň, obávaje se, abys ji neobrátil proti němu, a dal ji žandárům, kteří se postarají o tvé bezpečí. Tak je tomu dodnes, a ve Velké Bytči jsi viděl, jak čtyři chlapi s revolvery vykradli banku v pravé poledne. Sám se ani bránit nemůžeš, protože jsi v zájmu veřejného klidu zbrani odvykl. To je tyranie státu, ať královského nebo parlamentního. A máš-li zbraň, tož na zajíce nebo v šupleti. Jsi třebas přitom vojákem, ale nejsi bojovníkem, jakmile svlečeš vojenský kabát. Spoléhej jen na stát a na četníky.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dovolíme ničitelům božského, mezilidského i národního být elitami našich národů?

Vydáno dne 04. 06. 2013

Evropa čelí jednomu z nejhrůznějších útoků na svoji duchovní podstatu, na podstatu svých mezilidských vztahů. Tento útok je srovnatelný se snahami o poturčení oblastí zasažených osmanskou invazí nebo Velkou francouzskou revolucí. Stejně jako Velká francouzská revoluce přichází zevnitř-Evropané útočí na Evropany a Evropu. Troufám si tvrdit, že jeho dopad je v dlouhodobém výhledu ještě strašnější než dopad Revoluce samotné. Každý z nás je v nějakých vztazích a My Věřící ještě v niterném vztahu s Bohem. Zatímco Revoluce měnila ZPŮSOB společenských vztahů, stav šílenství, kterému věnuji tyto řádky, mění PODSTATU toho nejzákladnějšího vztahu.

Každý z nás touží po dobré funkční rodině. Ten komu se to splní, bývá dobře vybaven do života, uchovává si ji v sobě a nese tu pochodeň dál. Sňatek muže a ženy, i když není sňatkem církevním, má v sobě vždy něco posvátného, je nadějí na pokračování rodiny, rodu, národa.

Postavení "sňatku" homosexuálů a lesbiček na roveň tomuto prazákladu života je zvráceným nesmyslem. Stejně tak fantasmagorie o možnosti párů stejného pohlaví adoptovat děti. Soudnému člověku je to jasné. Navíc tento relativismus ničí- a jistě ne náhodou- něco co si evropské národy potřebují bytostně uchovávat - TRADICI. Jinak přestaneme být Národy i Evropskými. Ti, kdož ničí prazáklad života, tradici, Božské, Mezilidské i Národní sedí v parlamentech většiny národů naší drahé Evropy. V parlamentech by měli být ti kdo jsou elitou národů. Dovolíme těmto ničitelům být naší elitou?


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Bezvýchodné ekonomické přetahovačky

Vydáno dne 29. 05. 2013

Vlastimil Podracký Klesající ekonomika České republiky vede ekonomy k hledání cest, jak situaci zlepšit. V nedělní relaci Václava Moravce se prezentovali známí ekonomové Dlouhý a Rusnok, že příčinou je nízká spotřeba, prezident Zeman den nato navrhl investice do staveb. Mně ovšem připadají tyto návrhy přinejmenším jako velmi omezené. Vždyť přece krize začala velkou spotřebou a rozmařilými investicemi? Kde se vezmou peníze? To zase budeme žít na dluh? Není to snad, jako když se dva vrabci přetahují o stéblo? K překonání krize se navrhuje to, co ji způsobilo.

Kde se vezmou peníze na zvýšení spotřeby? Lidé je buď vydělají, nebo je vezmou z úspor. Snížená spotřeba má zase opačné znaménko stejných fenoménů. Propad spotřeby vznikl snížením platů, zvýšením nezaměstnanosti, obavami z budoucnosti a šetřením. Snížení spotřeby nastartoval kauzální proces krize. Snížená spotřeba znamená méně práce, snižování výdělků a propouštění. To opět vede ke snížené spotřebě a dalšímu prohloubení krize.

V podstatě to začalo už dávno. Někdejší blahobyt zcela nepozorovaně začal být nepřirozený. Najednou nestačily příjmy, ale málokoho napadlo šetřit, začal si půjčovat. Stát řešil nezaměstnanost právě tak, jak chce nyní Zeman. Začal si půjčovat na velké stavby, aby zaměstnal lidi. Tak se začalo plýtvat, nebylo ani tak potřebné něco postavit, jako „proinvestovat“. Příčiny tohoto stavu se nezkoumaly. Čekalo se na „boom“, který vše zaplatí. Nikdo nevěděl, odkud by se měla tato nová konjunktura vzít. Jakási neopodstatnění víra v hospodářské cykly, ve kterých se střídá blahobyt s krizí, je nějakým bludem, jehož původ je v lidské schopnosti věřit nesmyslům. Bylo mnohokrát vysvětleno, že něco takového neexistuje, hospodářské poklesy vznikají zásahy zvnějšku, konjunktura je potom jen obnovením přirozeného prostředí, nikoliv zázrakem seslaným shůry. Pokud je ovšem přirozené prostředí nějak narušeno, nemůže se konjunktura obnovit. To je právě v současné době. Prostředí je narušeno trvale, nejde o nějaký cyklus.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Případ pana docenta Martina C. Putny

Vydáno dne 27. 05. 2013

Máme zase jednou o zábavu postaráno. A to o zábavu zcela nevkusnou. Jistý pan docent, který o sobě říká, že je katolík, zcela nechutným způsobem dá veřejně najevo svou sexuální orientaci a pak se s celou oficiální veřejností diví, že jej pan president nechce jmenovat univerzitním profesorem. Já se divím také. Nikoliv však panu presidentovi. Kdyby totiž dotyčný pan docent se jasně neprojevoval jako katolík, dokonce takovým způsobem, že se před pěti lety omlouval za zesnulé katolické spisovatele za útoky na Karla Čapka v roce 1938, bylo by mi to asi jedno. Ale jak se může věřící člověk hlásit k náboženství, které homosexualitu považuje za jeden ze sedmi hlavních hříchů, to už je těžko pochopitelné. (Pýcha, lakomství, nenávist, smilstvo, nestřídmost, hněv a lenost.) V daném případě jistě čtenář pochopí, že z hlediska katolické věrouky jde o smilstvo. Katolická církev to tak po celou historii také deklarovala. Až po naše časy. Nejde zde o to, že pan docent Putna je člověk hřešící, to je každý z nás. Ale jako věřící katolík by se měl tohoto , z hlediska náboženství, těžkého hříchu, snažit zbavit, jít ke svaté zpovědi a projevit účinnou lítost. Místo toho, v rozporu s vírou, ku které se otevřeně hlásí, propaguje něco, co je z hlediska jeho oficielní víry striktně zakázáno. Není v mé kompetenci jej soudit, to je věcí někoho jiného, ale zcela jasně se musím pozastavit nad takovým etickým přístupem a tázat se jakým právem si takový člověk může získat respekt veřejnosti, který by měl být automaticky spojován s jednou nevyšších prestižních hodností jaké lze v naší společnosti docílit. Co je až neuvěřitelné, je reakce některých politiků, kteří se hlásí ke katolickému náboženství.. Konkrétně mám na mysli pana premiéra a pány ministry Schwarzenberga a Kalouska. Jejich postoj totiž hovoří o tom, že jsou jaksi katolíky jen na papíře. V tomto případě totiž platí to, že zapírají svou víru před lidmi. Nebo již neplatí - „Kdo mne zapře před lidmi, toho já zapřu před svým Otcem?“ Jejich odvolávání se na zákony naší země je jen vrchol nestatečnosti a klasického oportunismu. Současný pan president, který se veřejně prohlašuje za ateistu, i když nikterak nezapírá svou náboženskou výchovu , dokazuje, že má daleko větší smysl pro slušnost než je tomu u výše jmenovaných tří pánů.

Převzato z webu ČNHJ


Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Manifest identity

Vydáno dne 14. 05. 2013

V současné době prožíváme takovou vlnu odnárodňování, že snese srovnání s pobělohorským obdobím nebo s 50. léty minulého století. Slovo "národ" se v běžných veřejnoprávních médiích stává archaismem s temným přídechem. "Národní zájmy" se zmiňují pouze v souvislosti s Kurdy nebo Tibeťany, o našich se významně mlčí. Je jasné, že cílem je abychom zapomněli, že jsme Češi, Slezané a Moravané a stali se tupou snadno ovladatelnou masou. Na okraj řečeno, tento proces neprobíhá jen v případě našeho národa, zažívají ho i další evropské, zejména postkomunistické země, například Polsko, Slovensko, Bulharsko a další. Několik desítek finančních oligarchických skupin chce vnutit většině světa jeden, jejich byznysu nejvíce vyhovující společenský model: "hypermarketovou" zastupitelskou demokracii, kde o všem rozhodují obrovské globální firmy, mezi jejichž zaměstnance patří i tři až čtyři rádobypolitické rádobystrany, které jsou médii podporovány a stavěny do role jediných možných alternativ politického vývoje. Všechno ostatní je podezřelé, extremistické a protidemokratické. Co na tom, že demokracie předhozená lidu obnáší jednou za čtyři roky vhodit volební lístek do urny. Občane, mlč! Média placená těmito finančními predátory vytvářejí představu Ráje na Zemi, Kde si je Možné Koupit Vše, od jogurtu po důstojnost. V blyštivém jasu pozlátka postupně mizejí občanská práva jedno za druhý. Jsme čím dál více kontrolováni úředníky a "vychováváni" odborníky na cokoli. "Nikdy nebylo v Evropě tak dobře".zpívají unisono tito odborníci.Skutečnost je však jiná. Těm, kdo mezi masy sypali zlaťáky zapomnění, docházejí mince. Dlouhodobé plýtvání pseudokapitalistického Sovětského svazu jménem Evropská unie začíná sklízet své neblahé plody. Co v této situaci můžeme dělat?

Je třeba abychom se rozpomenuli na to kým jsme: Čechy, kteří žijí v Čechách, ve Slezsku a na Moravě, kteří jsou občany České republiky. Rozpomeneme-li se na tento základní stav našeho společenského bytí, bude nám jasné, že o tom co bude s naší zemí chceme rozhodovat my, jediný nositel moci v naší zemi. Že o ní nesmíme nechat rozhodovat nikým nevolená evropská nebo planetární centra. Že chceme být svobodní jak o to usilovaly generace našich předků.


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Naše děti nebudou žít ve feudalismu

Vydáno dne 12. 05. 2013

Vlastimil Podracký Pan profesor Keller ve svém rozhovoru pro Parlamentní listy sdělil, že naše děti už budou žít ve feudalismu (vizhttp://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/V-lidech-zacina-narustat-zlo-varuje-profesor-Keller-A-vysvetluje-proc-264778). Dokládá to stálým rozevíráním nůžek materiálního standardu lidí, až vznikne superbohatá vrstva, která ovládne ty chudší. Bohatí potom budou komunikovat s těmi, kteří jsou jaksi středně bohatí, budou je potřebovat ke službám apod. Ti, kteří pro ně budou nepotřební, budou mít blíže nespecifikované problémy.

To se stane tím, že státní služby zaniknou, budou jen soukromé a ty budou za peníze. Dobrovolná charita potom nezajistí dostatečný standard těm nejchudším. Těch bude přibývat, což je proces vytvořený odchodem průmyslu do rozvojových zemí a modernizací technologií vedoucí zcela přímočaře k nezaměstnanosti. Modernizují se už i banky a úřady, kde přichází lidé o práci. Obrovské zisky vzniklé novými technologiemi a obchodem s rozvojovými zeměmi se nerozprostřou na občany, ale zůstanou v soukromých rukou. Obrovské prostředky bude vlastnit nějaká feudální třída, která vše ovládne svými penězi, státní úřady jí budou sloužit, ona si vše koupí a pravidla života si stanoví pro sebe. Vlastně zanikne volná soutěž a tím vznikne feudalismus. Pan profesor z toho viní globální kapitalismus, který k tomu vede.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Obyčejný socialismus

Vydáno dne 01. 05. 2013

Podvod!Od té doby, co Český rozhlas sloučil někdejší zpravodajskou stanici (a jakousi duchovní nástupkyni české sekce BBC) a stanicí populárně naučných vědeckých pořadů se štvavou vysílačkou, pardon, se stanicí „analytické publicistiky“ (a duchoví nástupkyní někdejší Svobodné Evropy) usedám k rozhlasovému přijímači v rozpoložení sázkaře. Sám se sebou se totiž sázím, zda pořad bude stejně silná káva propagandy, zaslepenosti a zhovadilosti, jako obvykle, a nebo zda se redakce tentokráte překoná a posluchači dostanou naservírovánu extra dávku propagandy (a já rozbiji radio) a nebo zda se mi podaří jednou jedinou sázkou rozbít bank, to když se redakce nad námi smiluje (či jejímu bdělému oku unikne) nějaký pořad, hodný celoplošní zpravodajské stanice státního vysílání.

Tuto neděli jsem sice nerozbil ani bank, ani přijímač, přestože se redakce překonala a k svátečnímu dni nám nadělila extra dávku i s předkrmem a moučníkem.

Konsternovaně jsem vyslechl pořad, rádobyvtipně zesměšňující plánované hospodářství minulého režimu. Což o to, nejsem proti humoru, dokonce i na skutečně seriosní stanici bych jej rád přijmul, ovšem... není humor jako humor. Vysmívání se socialistickým pětiletým plánům, jejich plnění a překračování, jdoucímu ruku v ruce s nedostatkem spotřebního zboží i některých základních druhů potravin se tak nějak samo nabízí. Ovšem úsměv na tváři se nedostaví, když podobné vtipy do éteru vyslovuje novodobý „svazáček“ s budovatelskou dikcí, sdělující nám, že „tyhle minulé časy jsou za námi, my jsme přeci zvítězli a budujeme lepší, spravedlivější společnost, kde volný trh zajistí to, co se socialismu a komunistům nikdy nemohlo povést“.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kdo kde jak aneb Cíle se ukazují samy

Vydáno dne 22. 04. 2013

Prezident Miloš Zeman prohlásil pro Neue Passauer Presse, že Česká republika by mohla přijmout euro do pěti let. Takto významné prohlášení učinil pro zajímavý mediální koncern, který dnes zásadně proněmecky ovlivňuje smýšlení v naší čím dál méně samostatné zemi. Asi Velké Protektory potřeboval ujistit, že s ním nebudou potíže. A zatím skutečně nejsou.

Národní síly všeho druhu by měly napnout síly k jedinému a zásadnímu cíli: k vyhlášení referenda o otázce přijetí eura. Cíl, který si ze srdce přeji, vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie, je možná v tuto chvíli nad naše síly. Ale toto je cíl, kde se můžeme spojit s celou řadou nezávislých ekonomů a musíme ho vybojovat. Mimochodem o referendu pan čestný předseda Strany práv občanů nemluvil. Co kdyby ti občané chtěli svou korunu? Na něco občané asi právo nemají, to by se Velcí Protektoři mohli na "hodného" důchodce z Vysočiny mohli zlobit.


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kypr: Periferie chudnou, centra bohatnou

Vydáno dne 04. 04. 2013

Vlastimil Podracký Není to poprvé, co byly někomu zabaveny peníze. Prostě jen tak….. Dal si je do nesprávné banky nebo v nesprávné zemi. Že o tom nevěděl? Jeho vina, do takové banky nemá peníze dávat. Přesto je tam mnozí dávají. Kdyby to věděli, jak nám chytráci radí, peníze v té bance nebudou a nebude co zabavovat. Kdo za to může? Nějací bankéři a nějaké státy, ale ti jsou nepostižitelní. To se nestalo v Urumba-bu-bu, ale v Evropské unii, ve které je neporušitelným zákonem nezcizitelnost majetku. Kdo může za tento vývoj k bezpráví?

Kde jsou pravidla, která by dávala jistotu? I soukromé podnikání musí mít pravidla, řád, spravedlnost, práva. Je vůbec Evropská unie schopna ochránit vklady v některém státě EU? Co když bych si zcela normálně a nespekulativně uložil vklady v kyperské bance? Proč bych měl o ně přijít? Kam se řítí tento svět a co je vlastně příčinou této krize?


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Sociální demokracie – žádná změna, žádné řešení

Vydáno dne 17. 03. 2013

Vlastimil Podracký Sociální demokracie si je jistě vědoma toho, že nemůže výdaje příliš zvyšovat. Přesto je slibuje. Můžeme tedy očekávat nárůst dluhu a s tím spojené nepříjemnosti do budoucnosti. Naše problémy se přesouvají na potomky. Ti už studují jazyky, aby se uplatnili ve světě, svoji vlast co nejrychleji opustili a zanechali zde své staré rodiče na krku socialistům.

V tomto týdnu proběhl sněm české sociální demokracie. Komentářů k průběhu bylo jistě dost. Některé nereprezentativní projevy jednotlivců bych nebral vážně. Dovolil bych si povšimnout některých zásadních aspektů.

Sociální demokracie samozřejmě překvapila pouze svojí personální politikou: ovacemi vítěznému Zemanovi, který byl ještě docela nedávno zatracován, odstavením Dienstbiera, který byl neúspěšným kandidátem v prezidentských volbách. Je to samozřejmě jako vždy, úspěch v přesvědčování lidí je nedůležitější ze všeho, strana je zaměřena populisticky a vítězné politiky potřebuje více než myšlenky. A tak, když se rozhlédneme po programu, nenajdeme samozřejmě zase nic, co by nějak převratně pomohlo státu do budoucnosti, vyřešilo podstatné problémy doby a programové body zase jen řeší momentální populistické sliby „lepších zítřků“


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Odchod státníka

Vydáno dne 28. 02. 2013

Vlastimil PodrackýJe otázkou, jak dovedou současníci ohodnotit epochálního státníka? Obvykle je jim protivný, protože dělal věci, které nebyly pro ně, ale pro epochu. Lidé nemyslí na všechny souvislosti a na budoucnost; mnohdy nemyslí ani na příští den. Klaus zavedl kapitalismus, pro který se voliči rozhodli při volbách; kdyby se ohlížel na jednotlivé lidi, nezavedl by nic. Jestliže se Havlovi staví pomníky jako ikoně převratu, není to zcela pravdivé. Hlavní část převratu udělal Klaus. K čemu by byl převrat jen s nějakým omíláním krásných slov bez zásadní změny ekonomického systému? Bylo by možno udělat převrat ke kapitalismu bez privatizace? Má někdo nějaký historický vzor jak takovou epochální změnu provést? Co by se stalo, kdyby se neprovedla?

Privatizace

Změna z řízeného hospodářství na tržní se provést musela. Stát nebyl schopen řídit státní podniky v tom rozsahu, v jakém byly za komunistického režimu. Vedle povoleného soukromého podnikání, by se za chvíli rozkradly. To se sice stalo stejně, nicméně tak, aby se kapitál akumuloval, nikoliv rozebral mnoha jednotlivci. Vedoucí pracovník státního podniku si vedle své funkce zřídil soukromou firmu, dodával svému podniku materiál a vůbec dělal služby za vysoké ceny a tak postupně podnik tuneloval. Pokud by zůstaly státní podniky, bankrotovaly by jeden za druhým. A to i ty, které byly schopné existence. Jedině soukromé vlastnictví mohlo zachovat jisté schopnosti konkurence. To se sice v mnoha podnicích nestalo, ale dejme tomu, že alespoň v nějaké převažující části hospodářství ano.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Šílenství, nebo promyšlená destrukce?

Vydáno dne 19. 02. 2013

Při vší úctě k utrpení nešťastného Tunisana, který se upálil, jsou "arabská jara" stejně tragickou fraškou jako tzv. sametové revoluce, ovšem fraškou takovou, která může mít nedozírné následky pro světovou stabilitu a pro západní civilizaci zejména. "Spontánní rozlití se" z Tunisu do Egypta a Libye působí při ostražitosti všech autoritativních režimů naprosto nevěrohodně. Jen v Sýrii se spontánní stroj nějak zadrhnul. Zdánlivě paradoxní je reakce Izraele a Spojených států amerických. Místo zdrženlivosti nebo podpory byť autoritativních, ale k diskusi se Západem nakloněných režimů (zejména v případě Husního Mubaraka a Bašára Asada) dostávají podporu nesourodé "opoziční fronty", leckdy slepence naprosto protichůdných skupin. V zemích po "arabském jaru" je nestabilita ještě větší a islamisté oficiálně terorizují křesťany, což např. za Asada v Sýrii nemohli. A Izrael tlačí na "preventivní" úder proti Iránu.

Vztahy křesťanské a islámské kultury nikdy nebyly ideální a často byly napjaté. Ale současný trend podpory, ne-li přímo instalace fundamentalistických islamistických vlád v kombinaci s "nápady" úderu proti Iránu můžou spustit obrovský křesťansko-islámský konflikt tragických rozměrů. Komu by se hodil?


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Samospráva a samofinancování

Vydáno dne 13. 02. 2013

Foro 753Nelze si představit produktivní řešení solidarity k lidem bez domova, řešení problému nepřizpůsobivých občanů a plýtvání prostředky sociálního zabezpečení než přechodem k obecnímu občanství (domovskému právu) přiřazujícímu každého občana obci. Úspora prostředků na správu a instituce si nelze představit jinak než převodem povinností na samosprávné orgány, které pod přímým tlakem občanů v prostředí snadnější kontroly budou šetřit. Posílení samosprávy by ovšem nemuselo přinést žádné úspory, pokud nebude možnost daně v nějakém rozsahu měnit a daňová konkurence obcí povede jako každá jiná k hledání úsporných a produktivních řešení.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Odmítáme na Pražském hradě symbol vazalství

Vydáno dne 05. 02. 2013

DOST2 Odmítáme na Pražském hradě symbol vazalství

Akce D.O.S.T. proti vyvěšení „vlajky EU“ na sídle prezidenta republiky Výsledek nedávné prezidentské volby zavazuje loajální občany k respektu a úctě vůči osobě nově zvolené hlavy státu. Akce D.O.S.T. si je této skutečnosti vědoma a je daleka tomu jakkoli zpochybňovat autoritu zvoleného prezidenta, Ing. Miloše Zemana. Přesto, nebo právě proto, však nemůže mlčet k jeho záměru vyvěsit za asistence předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa na Pražském hradě „vlajku EU“.

Miloš Zeman jistě ví, že, ačkoli se nikdy netajil svou proevropskou orientací, byl během prezidentské volby přece jen vnímán jako pragmatická alternativa vůči „euronadšenci“ Karlu Schwarzenbergovi a díky vlasteneckým akcentům získal ve druhém kole volby hlasy mnoha občanů kritických k politice a fungování EU. K těmto voličům je výše popsaný záměr hluboce necitlivý.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.