Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Lidskoprávní bestie

Vydáno dne 04. 05. 2001

Podívej se, co jsme my lidé dokázali! Rozhlédni se kolem sebe, prohlížej si všechny ty vynálezy, co ulehčují práci nebo nás baví, obdivuj se výsledkům snahy lidského ducha! Zavzpomínej na všechny ty úspěchy, o nichž ses učil v dějepise, na všechny ty objevné cesty. Kde už jsme všude byli! Nalezli jsme postupně všechny světadíly, ale to nám nestačilo. Prozkoumali jsme i ty nejzapadlejší kouty Země, stanuli na pólech, hledali a našli prameny velkých řek, potopili se do hlubokých oceánů. Ale ani to nám nestačilo.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Hledání skutečné pravice

Vydáno dne 18. 04. 2001

Bod nula

Rozhlédneme-li se po luzích a hájích české politiky, zjistíme, že situace je neradostná. Pro opravdové vyznavače konzervativních hodnot není široko daleko žádná významnější politická strana či hnutí, za níž by se mohli postavit a spojit s ní svou naději v lepší příští. Je tu ale naproti tomu spousta sil, jež musí rozumný konzervativec jednoznačně odmítnout. Komunisté, na nichž zaráží jen fakt, že dosud nejsou postaveni mimo zákon. Sociální demokracie, jež se v současné době přiblížila rudým bratřím blíže než kdykoli předtím za posledních deset dvanáct let. Čtyřkoalice, v níž došlo naplnění nepravděpodobné spojení křesťanských demokratů s divokými liberály, před jejichž servilitou k novému Velkému Bratru blednou i komunisté se svou podřízeností Sovětskému svazu.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ujasněme si některé pojmy

Vydáno dne 09. 04. 2001

Jako člověka, jenž je bytostně přesvědčen o konzervativnosti a pravicovosti svých postojů (je mi jasné, že takové přesvědčení nemusí odpovídat realitě, neboť sebereflexe je málokdy objektivní) mě vždy naplní pocitem zloby a opovržení vůči těm ignorantům z řad žurnalistů a politiků, kteří používají pro onálepkování veřejných vystoupení neonacistů termín "pravicoví extremisté".

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Naslouchání němému výkřiku

Vydáno dne 26. 03. 2001

Motto: „...Ale to, co je na tomhle skutečně originální a co k mému zděšení pochází jedině od tebe, to je to tvé tvrzení, že se smí prolít krev s klidným svědomím, a k tomu, promiň, jak fanatické tvrzení!...Ale toto dovolení prolévat krev s klidným svědomím je...to je podle mne hroznější, než kdyby bylo vraždění dovoleno oficiálně, zákonem...“ F. M. Dostojevskij

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nenávist na knoflík

Vydáno dne 26. 03. 2001

Svět se stále rychleji mění. Co jsme ještě před nějakými deseti lety považovali za nesmyslné a neuskutečnitelné, je nyní bolestivou skutečností. Ještě ke všemu se to stává všudypřítomným, nelze před tím utéct, nelze o tom nevědět a kdo by snad chtěl přece jen uniknout, musel by si zvolit bezpečný úkryt před světem někde v poustevně či v klášteře - a to se mnohým z nás asi nechce. A tak nezbývá, než postavit se vůči problému čelem, upozorňovat na něj a hlavně varovat potenciální oběti před tím, co je může čekat. A doufat, že lze alespoň něco ještě zachránit.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Smutný pohled

Vydáno dne 26. 03. 2001

Není v poslední době vůbec jednoduché být Čechem uvědomujícím si svou spolupatřičnost s existujícím národním celkem. Je totiž téměř každodenně traumatizován neuvěřitelnou mírou nevzdělanosti, stupidity a arogance z míst, která by měla být výstavní skříní našeho národa, ať se již jedná o státní představitele, nezávislé novináře (oporu demokracie) či význačné umělce. Nelze ovšem nezmínit i aktuální poměry v českém nejoblíbenějším sportu - kopané, kde korupce, lež a zištnost válcují pravdu a lásku v takové míře a rozsahu, že se patrně i ti nejotrlejší politici a novináři ještě stále mají co "přiučit".

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* První kolo bitvy o naši nezávislost?

Vydáno dne 18. 03. 2001

Podle analýz a zpráv, které se vyrojily zejména po návštěvě generálního tajemníka NATO pana Robertsona v Praze, jsem usoudil, že NATO, potažmo jeho prostřednictvím především USA a jeho věrný spojenec (až se někdy zdá, že spíš vazal) Británie na nás tlačí, abychom svou armádu de facto rozpustili, respektive ji přetransformovali v malou specialisovanou jednotku v rámci aliance. Z hlediska alianční strategie i naší momentální bojové nepřipravenosti to má svoji logiku, ale z hlediska samostatného státu, který chce provádět nezávislou vnitřní i zahraniční politiku je to sebevražda.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Osobnost dvou prezidentů

Vydáno dne 08. 03. 2001

Názory na osobu Václava Havla se různí a jejich spektrum je až neuvěřitelně široké. Názory se přitom různí bez významnější závislosti na obecně politické (náboženské, národnostní, regionální, ...) příslušnosti. Vypovídající je složení stran tzv. hradní linie dneška. V podstatě se jedná o strany tzv. čtyřkoalice, které bývají zařazovány od pozice mírné levice až po jasnou pravici, vcelku však působí nejasně. Pro jedny je Havel představitelem osobní statečnosti, Velkým humanistou, Demokratem, géniem své doby a podobně. Druzí ho zase označují za intrikána, oportunistu, hýřivého pomatence, šaška a dalšími slovy, přičemž vybrány byly samozřejmě pouze výrazy patřící do článku pro slušné lidi.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O malých bůžcích s čumáčky od krve

Vydáno dne 06. 03. 2001

Vynořují se odnikud. Ani si nevšimneme a jsou mezi námi, otravují náš život, útočí odevšad, z televize, z rozhlasu, z novin. Jdou bezohledně za svým, prosazují své pochybné zájmy těmi nějšpinavějšími prostředky ať to stojí co to stojí, vrhají se na své cíle v dobře organizovaných houfech a ničí vše, co je funkční a staletími ověřené. Nabízejí nám místo toho líbivé chiméry, zhoubné a neuskutečnitelné, pro něž je však nejprve nutno udělat místo. To místo však nyní musí uvolnit instituce z nejdůležitějších, nejověřenějších a hlavně funkčních. Rodina.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zločin a trest

Vydáno dne 01. 03. 2001

Zločin se neobejde bez trestu, trest se neuděluje bez zločinu. Otázkou je adekvátnost trestu vůči zločinu. Za malý zločin - malý trest. Za velký zločin - velký trest. Kde je však hranice výše trestu? Kde je spodní hranice trestu ? Kdo má právo určovat závažnost zločinu a kdo má právo určovat výši trestu? Zločiny rozdělujme na úmyslné a neúmyslné.

Celý článek | Autor: Jakub Košíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O jednom rozšafném studentíkovi

Vydáno dne 27. 02. 2001

Svatokrádežnictví je v dnešní době poměrně rozšířený, organizovaný zločin, jehož podstata tkví v morálním a duchovním úpadku nového věku. Lidé ztrácející smysl pro tradiční hodnoty se často nezastaví ani před takovou hanebností, jako je rozkrádání kostelů a hřbitovů.

Celý článek | Autor: Oldřich Kubíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O novinářích a slušných lidech

Vydáno dne 05. 02. 2001

Nestává se příliš často, aby se naše sněmovna rozhodla přijmout rozhodnutí, jehož úkolem je prospět prostým občanům. Nedávno se však ten zázrak stal a poslanci přijali zákon, jenž rozhodným způsobem zpřísňuje postih sprejerů. Nechci nosit dříví do lesa a sovy do Athén, a tak jen připomínám, že se jedná o lidi s fatální neúctou k cizímu majetku, což neváhají při každé příležitosti předvést hanebným způsobem v praxi.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Může být vzdělaný člověk přesvědčeným komunistou?

Vydáno dne 03. 12. 2000

Položíme-li si takto otázku, je dle mého soudu v prvé řadě nutné vyjasnit si základní pojmy a jelikož toto bude snazší v případě objasnění pojmu vzdělaný člověk, začnu nejprve u něj . Za takové nepovažuji automaticky všechny absolventy vysokých škol, ale pouze ty, u nichž dosahuje neustále se rozšiřující systemetizovaný soubor poznatků a vědomostí takové úrovně, že jsou schopni nejen celostně reflektovat nejpodstatnější podněty permanentně se proměňujícího intelektuálího i praktického života společnosti, ale tyto i pravdivě zobecňovat a na tomto základě společensky-prospěšně konat.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Globalizace - jak ji vidím

Vydáno dne 02. 12. 2000

Jedním z témat poslední dobou hodně prodiskutovávaných je globalizace. Co vlastně tento termín znamená? Jedná se o postupné začleňování jednotlivých národů do větších celků (tzv. integrace), nad světem postupně získávají kontrolu nadnárodní organizace (ať už ekonomického, politického, kulturního nebo náboženského charakteru), vlády jednotlivých národů se stávají loutkami v rukou mocnějších mezinárodních struktur.

Celý článek | Autor: Oldřich Kubíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Češi a konec tisíciletí, důvody k hrdosti i zármutku

Vydáno dne 01. 12. 2000

Pokusíme-li se sestavit bilanci našich národních úspěchů a proher v tomto končícím tisíciletí, století i desetiletí,zjistíme, že kratší dějinné cykly(století a desetiletí) jakoby kopírují tisíciletý - po období rozpuku národního sebevědomí a rozvoje v 2-3 desetině daného cyklu nastupuje okolo jeho poloviny čas ohrožení a útlaku vyús»ující nakonec v "neslané nemastné" období , kdy vlastenecky smýšlející Čech neví, zda má být hrdý na to, co jeho národ dokázal či truchlit.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.