Dnešní datum: 22. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Několik detailů prohibičního tažení vlády pohledem drobného podnikatele

Vydáno dne 11. 10. 2012

Peníze Nezdá se to, ale v neděli uplyne již přesně měsíc ode dne, kdy v ČR začala platit historicky první, byť jen částečná, prohibice. Protože se mne co by majitele obchodu s potravinami a malého baru docela významně dotýká, sedl jsem ke compu a píši tyto řádky.

Chápu, že vláda musela něco udělat v situaci, kdy narůstal počet otrávených metanolem. Rozměr vládního zásahu je však dle mého přehnaný a čím dále se v čase posunujeme od chvíle jeho vyhlášení, absurdita některých detailů reálné aplikace nařízení ministerstva zdravotnictví svědčí o odtržení tohoto vcelku zbytečného úřadu státní správy od reality, která právě v důsledku ministerských vyhlášek nabývá místy až komického rozměru. Co mám přesně na mysli? Uvedu dva příklady.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ještě k církevním restitucím

Vydáno dne 03. 10. 2012

Peníze U příležitosti letošního výročí upálení mistra Jana Husa přednesla Lenka Procházková na Václavském náměstí projev k církevním restitucím (viz http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/?p=257). Odmítá zásadně tento vládní projekt a dokládá to mnoha argumenty a historickými apologiemi. Protože zákon o církevních restitucích není dosud schválen a polemiky neustávají, vzal jsem si tento proslov jako etalon jednoho z krajních názorů, abych si dovolil hledat řešení tohoto tématu zatíženého mýty, nepravdami, ztrátou logiky a spravedlivého úsudku.

Ukradené musí být vráceno

Toto stále příznivci restitucí plédované tvrzení je správné a nedá se mu nic vytknout. Ovšem dá se realizovat pouze v případě, že krádež proběhla v době historicky nedávné. Spravedlnost má obecně svoje meze, a jestliže paní Procházková tvrdí o církvi, že získala majetky převážně darem vítězného císaře po bitvě na Bílé hoře r. 1620, které byly ukradeny nekatolické šlechtě, je to přecejen trochu dávno, aby to mohl být argument jakkoliv použitelný. Kdybychom stejným způsobem postupovali ve všech případech, musela by být Amerika vrácena Indiánům a naše země Markomanům, kteří by ji zase museli vracet Keltům atd. Ale i v novější době byla spousta věcí ukradena státem, třeba už Josefem II. část církevního majetku, pozemková reforma za první republiky odnímající část šlechtické půdy atd. Mnohá nabytí majetku jsou v historii velmi problematická, dokonce se těžko právně dokazují majetky zabavené sudetským Němcům.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Proč jsem národovec

Vydáno dne 01. 10. 2012

DOST3 Ano, jsem národovec.I když se to alespoň podle většiny sdělovacích prostředků nenosí. V kursu jsou jiné mety: úspěch, okázalost a bohatství. Jenže to jsou jenom pomíjivé záležitosti, které neodpovídají na základní existenciální otázky: KDO JSEM? KAM PATŘIM? KAM JDU? A já jsem národovec proto abych na ně našel odpovědi.

Takzvaná moderní společnost mi neposkýtá příliš šťastný pohled. Značná část z nás ztrácí víru a to nejen tu v náboženském slova smyslu ale víru v to že slušnost má vůbec nějaký smysl. Kdo je slušný, bývá hlupákem čato považován za hloupého. Špatné je okrást někoho bezmocného nebo ukrást příliš mnoho. Zapomíná se na to, že špatné je krást. Kdo má málo peněz, bývá těmi, co peníze mají, považován za "nečistého". Nedávno jsem na ulici zaslechl jak jedna malá dívenka říká druhé o nějaké další: "Ona jezdí hromadnou dopravou." Soudržnost je nahrazována kastovním systémem. Ti kdo chtějí pracovat a nemohou sehnat práci jsou házeni do jednoho pytle s těmi kdo pracovat nechtějí. Senioři a zdravotně postižení nám brzo začnou být na překážku.


Celý článek | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Den bílého heterosexuálního muže

Vydáno dne 01. 10. 2012

Den 29. září byl vyhlášen Dnem bílého heterosexuálního muže. Bílý heterosexuál má lví podíl na dnešní realitě, se všemi jejími klady i zápory. Je však potřeba říci a zdůraznit, že klady, navzdory tvrzením a snahám o manipulaci tohoto faktu různými aktivisty a pokrokáři, stále ještě vrchovatě převažují.

Kdyby nebyl bílý heterosexuální muž, nebyla by Evropa a celý svět takový, jaké je známe.

Je proto krajně znepokojivé, že takovýto svátek doposud nebyl. Můžeme směle říci, že jeho vyhlášení byl ten dlouho očekávaný a nezbytný poslední kamínek do mozaiky multikulturalismu, bez něhož se tento neobejde a zástupci tohoto hnutí by to měli vzít na vědomí a chytnout se za nos, že na to ve své mnohobarevné osvícenosti nepřišli sami.

Nyní si již mohou oddychnout, spát klidně, protože poslední krok byl učiněn a stavba dokončena.

Vyhlášením tohoto svátku není sledováno nic jiného než to, co bylo napsáno.


Link | Autor: Petr Sedláček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Viewegh, Vondrouš… Kdo přijde dál?

Vydáno dne 30. 09. 2012

Václav Klaus Asi Vám, Vážení čtenáři těchto řádek, přijde nemístné spojovat zřejmě nejznámějšího českého spisovatele současnosti s pologramotným sympatizantem KSČM z Chrastavy, který si myslí, že „doba umnele ruzdeluje lid“, „pokut se mespojime vase deti se budou myt hur“ a „KSČM vam chce zajistit zakladni lidska prava a moznost zit opjet jako lide“. Přesto je zde něco, co oba spojuje – iracionální nenávist, kterou každý projevil po svém.

Chrastavským „střelcem“ se zřejmě netřeba více zabývat. Osobních bankrotářů je v naší zemi v této době velice mnoho a mnozí z nich si stejně jako Vondrouš myslí, že si uleví tím, že se zviditelní. Že tomu tak není, třeba dojde, má-li ještě nějaké volné mozkové závity, po jepičí době mediální slávy i Vondroušovi, až na něj dolehnou důsledky jeho činu v podobě nesení nákladů (minimálně za prezidentovo sako).

Krátce zmíním i právní kvalifikaci skutku. Nemám žádné právní vzdělání, ale nezdá se mi, že útok, při kterém je hlava státu zraněna(tekla i krev), je klasifikován jenom jako výtržnictví. Kdyby takto napadl řadového policistu, nepochybuji o tom, že by to bylo klasifikováno jako útok na veřejného činitele.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zakažte ministerstvo!

Vydáno dne 13. 09. 2012

Ministr Höger je zvyklý jednat rázně. Jako lékař. Jako ředitel. Jako manager. Jako diktátor. A navíc jako sociální inženýr. Zkrátka ztělesnění demokrata moderního, liberálního a evropského střihu. Uvažuje podobně, jako soudruzi Merkelová a Barosso - ze dvou havárií jaderných elektráren byly opravdu veliké škody, zakážeme tedy pro jistotu vyrábět elektřinu vůbec. Připomíná mi to affairu z konce éry reálného socialismusu (to bylo ještě před nástupem eurosocialismusu, milé děti), kdy kvůli nárustu přepadení maskovanými lupiči byl navržen zákaz prodeje dámských punčoch. A ministr Höger tuze rád zakazje - tu kouření pokud možno úplně všude, tu marodění a nyní alkohol. Ano, lékem na selhání kontrolních úloh, které sám na sebe stát uvalil má být - prohibice. Jak moudré, jak rozhodné jak demoliberální! Jak eurosocialistické. Zamyslil se pan ministr, proč lid obecný sprostý kouří a pije? Třeba by přišel na to, že mimo jiné i proto, aby s ministry podobnými panu Högerovi vydržel. Když mu bude poslední radost zapovězena, asi také klesne vůle k soužití s ministry podobnými panu Högerovi. Ale přeci jen, měl bych pro ministra Högera námět na jeden zákaz: Zakažte ministerstvo zdravotnictví! Než nám zakáže dýchat, protože dýchání produkuje přeci kysličník uhličitý a s ním my, eurosocialističtí demoliberálové, vedeme boj na život a na smrt.

Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ministr pro bouření kundiček?

Vydáno dne 13. 09. 2012

Když dostatečně pokrokové a dostatečně prasecké děvy křepčí v kostele, když marxista nabourává integritu (post)marxistického státu, je náš pan ministr, Jeho knížecí Temnost Karel Schwarzenberg vždy advokátem chudých (duchem?). Když jde o to, zastat se vlastních občanů, jsou u něj blbci. Ne snad, že by jejich chování znaky blbosti nevykazovalo, potud můžeme s Jeho Temností, ministrem Schwarzenbergem, jistě souhlasit. Oč však bylo méně blbější pobuřující poskakování Bouřících kundiček?

Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Letní rozjímání nad Evropou

Vydáno dne 06. 09. 2012

EDL Kdo žije v západoevropských městech trvale, asi nepozoruje změny, které jsou nápadné občasnému návštěvníkovi. A právě ten si nemůže nevšimnout nepříznivého vývoje Evropy. Zdá se, že Buchananova kniha „Smrt Západu“ se naplňuje. Města se plní mešitami, nejsou už tak čistá a také barva pleti obyvatel se mění. Kdysi nulová zločinnost už zdaleka není. Zdá se, že obyvatele to sice trápí, ale jsou bezradní, co vlastně proti tomu dělat.

Ale ono je to vlastně těžké. Upadající národy se chtějí bavit, nechtějí válčit. Už dávno většina obyvatel vystudovala a chce dělat jen smysluplné práce. Na lešení staveb nebo do výkopů dělat nepůjdou a tak tu musí být někdo, kdo by dělal manuální práce. Ale o to už také nejde. Přistěhovalci se množí a domácí studují a dělají smysluplné práce, které potom vytváří bohatství i pro muslimy, aby mohli mít co nejvíce dětí. U domácích nejsou děti prvořadou hodnotou jako u muslimů, ženy jsou samostatné, chtějí vydělávat a užívat si. Dnes většina mladých dlouho studuje a prostě žije způsobem, který je dalek nějakých problémů s dětmi a rodinou. Také je dalek problémů, které by přinesly nějaké spory s muslimy a přistěhovalci vůbec. Nejlepší je ustoupit a nestarat se. V případném odporu také není o co se opřít. Na jaké morální základně vlastně protestovat? Vždyť to by byla nepřípustná xenofobie, a nacionalismus, tedy to, co bylo už dávno odsouzeno! Tím se dostala Evropa do stavu, kdy mimo jiné doplácí na svoje vlastní ideje, které si stanovila.

Problém není ovšem v přistěhovalcích jako takových, problém je v tom, že domácí vymírají a nestarají se o budoucnost své kultury, lépe řečeno o budoucnost svého národa. Budoucnost svojí společnosti prodali za materiálně bohatý život a smysluplnou práci. Aby si tento postoj nějak morálně vysvětlili, vymysleli si soubor idejí založených na individualismu a relativismu.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O pravé tváři Pussy Riot a pokrytectví jejich stoupenců

Vydáno dne 23. 08. 2012

PR Dalo se to čekat. Rozsudek nad členkami Pussy Riot zvedl stavidla hněvu tvůrců veřejného mínění. Pohoršení nad údajně politicky motivovaným procesem hltí stránky novin, časopisů, plní éter rozhlasových a televizních vln. Opět se ukazuje, že velký počet médií ještě neznamená názorovou pluralitu.

Stejně jako se mohla přetrhnout v ujišťování veřejnosti o ušlechtilosti motivů pořadatelů Prague Pride a krásách životního stylu homosexuálů, se až na jednu či dvě výjimky vyjadřují poněkud monotónně i při hodnocení soudního procesu s třemi ruskými anarchofeministkami. V čem spočívá toto selhání „hlídacích psů demokracie“?


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zvrácený stát podporuje zvrácené jednání

Vydáno dne 20. 08. 2012

David Hibsch Projev, který přednesl předseda monarchistického občanského sdružení MONOS David Hibsch na veřejném shromáždění Obrana hrdosti normálních lidí, pořádaném Akcí D.O.S.T. v sobotu 18. 8. 2012 před sochou sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

Zdravím Vás všechny, kteří jste dnes přišli na toto významné místo naší vlasti podpořit něco tak prostého a jasného jako běžná rodina, tvořená mužem, ženou a dětmi.

Přijel jsem z Ostravy a hovořím zde za Monarchistické občanské sdružení MONOS. Hned v úvodu chci poděkovat iniciativě DOST a jejímu předsedovi Michalovi Semínovi za zorganizování této demonstrace a vůbec za vše co v této zemi DOST podniká, protože řečeno s klasikem, když je někdo jediný, kdo může něco udělat, tak prostě musí.


Celý článek | Autor: David Hibsch | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Že by úpal?

Vydáno dne 16. 08. 2012

Peníze Vláda snad vyhlásila soutěž o nejstupidnější zákon. Vedle návrhu obludného protikuřáckého zákona, jehož podstatu výstižně popsal zde pan senátor Kubera, schválila vláda i nový návrh zákona o provozování sázkových her, jehož některé body vypadají jako by byly psány někým, kdo nebyl úplně při smyslech a nebyl schopen domyslet důsledky svých návrhů. Nabízí se také eventualita, že na příslušném ministerstvu či v budově úřadu vlády zkolabovala klimatizace a v důsledku letních veder došlo k přehřání mozků příslušných úředníků.

Vždyť co si jinak myslet o původu vzniku normy, která mj. přesně stanoví, kolik můžete maximálně prohrát svých(!) peněz v hospodě, herně či kasinu za přesně stanovený časový úsek - jednu hodinu. Nevím samozřejmě, zda čtenáři těchto řádek mají nějakou zkušenost s hraním automatů či sázením v těchto zařízeních, ale těm, kdož ji nemají, musí být jasné, že vynutitelnost praktického dodržování takovéhoto nařízení se nutně musí blížit nule. Je přece absolutně absurdní představa, jak někdo se stopkami v rukou kontroluje, kolik ten který návštěvník příslušného zařízení prohrál za jednotku času.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Akce D.O.S.T. protestuje vlastním shromážděním proti "festivalu" Prague Pride

Vydáno dne 16. 08. 2012

Konzervativní občanské sdružení Akce D.O.S.T. odsuzuje "festival" Prague Pride, jeho ostře konfrontační charakter i záštitu nad akcí ze strany některých politiků a institucí veřejné služby.

Rozhodlo se proto uspořádat protestní shromáždění na podporu konzervativních a rodinných hodnot a svolává ho na stejný den a na stejné místo, od kterého má odstartovat pochod gay aktivistů - k soše Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

http://www.akce-dost.cz/pdf/dost_OHNL.pdf


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Lesk a bída homosexualismu

Vydáno dne 14. 08. 2012

Michal Semín Veřejní činitelé, kteří podporují homosexuální životní styl, jednají proti zájmům společnosti.

Sledování pornografického kanálu Man X, travesti show se sexy průvodcem, gay rychlo seznamka, kožená zóna, slibující “úchyláky” a fetišisty, mega pánský striptýz, “rozjetá party, která polibkem na rty nekončí”, a abychom byli politicky “in”, tak i Romské teplo. To vše a mnoho jiného, včetně závěrečného demonstračního pochodu Prahou, nabízí program festivalu Prague Pride, který se opět po roce odehrává v barech a ulicích našeho hlavního města. Zatímco se pořadatelé v médiích tváří, jako by šlo o ušlechtilou zábavu po odpovědném rodinném životě toužících homosexuálů a leseb, ve skutečnosti se jedná o jeden velký mejdan, který “polibkem na rty”, jak jsme ujišťováni, opravdu neskončí.

Nu což, mezi heterosexuály je té chlípnosti a perverzity také požehnaně, nakonec není až tak důležité, kdo si to s kým po rychlo seznamce v jednom z mnoha pražských bordelů alias barů rozdá. Na celé věci je pikantní něco zcela jiného – tento homoerotický festival opět získal záštitu primátora Svobody, aspirujícího na kariérní růst v údajně konzervativní ODS. A vedení strany i její známé osobnosti k tomuto skandálu mlčí. Podporu Prague Pride též vyjádřila, vedle firmy Primeros, jíž pořádáním podobných akcí utěšeně roste zisk, i velvyslanectví USA, Nizozemska a Izraele.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Proč podporuji protest Akce D.O.S.T.

Vydáno dne 10. 08. 2012

Výrazně menšinová sexuální orientace, která nepřispívá k reprodukci národa tančí v ulicích, korupce prorůstá naší společností jako rakovinný nádor a Evropská unie nám nařizuje čím dál více věcí, které zasahují do našich občanských svobod.

Chod našeho státu a život nás Čechů, Slezanů a Moravanů se ubírá nepřirozeným směrem. Většina politiků a médií vytváří zástupné problémy, abychom se nezabývali těmi skutečnými. Homosexuálové v naší zemi nejsou utlačováni. Ba naopak, politicky korektní zaslepenci vystavili jejich vztah na místo kam nepatří. Vystavili ho na místo, které ve všech dobách patří jedinému-manželství muže a ženy, naplněnému pokračováním rodu v podobě dětí.Žádná registrovaná partnerství nejsou alternativami tohoto nejkrásnějšího svazku. Snahy aby tato menšina do svých vztahů mohla adoptovat děti by v případě svého naplnění měly zhoubný dopad.

Je nejvyšší čas abychom se místo nebezpečných nesmyslů zabývali úctou k odkazu našich předků, zachováním naší státní a národní suverenity, mezigenerační a sociální solidaritou a celou řadou dalších naprosto zásadních věcí.

Proto podporuji protest Akce D.O.S.T.


Link | Autor: Otakar Ševčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Chraňme svoji přítomnost a budoucnost!

Vydáno dne 08. 08. 2012

Nambla V zemi x se konal před soudem okresu y zajímavý soudní proces. Před justičním tribunálem se octla mladá 19letá studentka. Její vina? Seděla jedno pěkné květnové odpoledne v parku a učila se na zkoušku. V tom zapraskalo křoví, vystoupil z něj chlap s kalhotami staženými úplně dolů a řinul si to přímo k dívce. Ta se polekala a s výkřikem “Pomóóc, úchyl…“ začala utíkat. Exhibicionista ji zažaloval a soud jí vyměřil rok natvrdo za urážku sexuální menšiny exhibicionistů, neboť je prohlásila za “úchyly”.

Samozřejmě tento proces nikde neproběhl. Dosud. Slovíčko “dosud” je ale třeba dvakrát silně podtrhnout. Exhibicionismus je zatím v naší legislativě – a také v legislativě většiny zemí – chápán jako delikt sexuálního obtěžování. Jak dlouho ale tomu tak ještě bude? Nemá snad homosexuální “Prague Pride”, jež legálně proběhne 18. 8. v Praze a nad níž převzal záštitu samotný pražský magistrát, k exhibicionismu nebezpečně blízko?

Tito „gayové“ a lesby se sice na rozdíl od exhibicionistů veřejně zcela neobnažují – ačkoliv ustrojení některých nemá k tomu příliš daleko. Nicméně když veřejně vystavují na odiv svou sexuální “zvláštnost” a “orientaci” (rád bych užil jiného slova, ale proč zbytečně riskovat, že ano), v čem je tu rozdíl proti exhibicionistům, kteří dělají prakticky totéž, pouze s tím rozdílem, že jejich sexuální “zvláštnost” a “orientace” spočívají v něčem jiném: v ukájení svého pohlavního pudu obnažováním na veřejnosti?


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.