Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1076 nalezených)

* Pozvánka na přednášku

Vydáno dne 01. 09. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Už tuhle sobotu!

Vydáno dne 30. 08. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* O historii, vojenství a politice

Vydáno dne 27. 08. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Nová deska!

Vydáno dne 21. 08. 2012

“Giorni di Splendore e Sole” is the new album by RREA, out in August for the 4th Boombastic Festival Romania 2012, 10 tracks which range from a wide blend of genres: neo-folk quite far from neofolk clichès mixed with some good old wave and metal influences.

A romantic promenade among ruins, lost beauty, Mother Nature, betrayal, mittle-Europa, hate and redemption, with 2 years of delay RREA are finally out again with this tragic full lenght.

It comes in digipack with a stunnining pic by Gerald Hallstat.

The CD will be produced by the band label RRA rec. For info and order: roserovineamanti@hotmail.it


Link | Infomail | Tiskni

* Základní principy multikulturní společnosti

Vydáno dne 02. 08. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Ideopolitika č. 1

Vydáno dne 25. 07. 2012

Ukazał się pierwszy numer biuletynu badawczego „Ideopolityka”. Redakcja periodyku chce w ten sposób otworzyć nowe pole badawcze, rewaloryzujące znaczenie czynnika ideowego i kulturowego w polityce międzynarodowej, która nazbyt często redukowana jest do wymiarów tylko i wyłącznie gry interesów materialnych.


Link | Infomail | Tiskni

* Legendy

Vydáno dne 24. 07. 2012

Studio Vox vydalo další pozoruhodnou (tj. hodnou pozornosti) nahrávku. Po čtyřech dílech Dětským duším P. Čeňka Tomíška a osmi (!) dílech Šťastných dětí, tedy vyprávění o osobnostech malé postavy, ale velké svatosti, přichází nyní s Legendami Karla Schulze.


Link | Infomail | Tiskni

* Kamera vzor 1984

Vydáno dne 23. 07. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Metafyzika sexu

Vydáno dne 22. 07. 2012

Málokterý filozof 20. stol. budí tolik nadšeného obdivu i zlostného zatracování jako Julius Evola (1898-1974). Tvrdá kritika mu dodnes vytýká především jeho fašistickou minulost a to, že se jeho poválečné dílo, odmítající současnou kulturu Západu jako úpadkový produkt liberalismu, ekonomismu a konzumního způsobu života stalo biblí pravicového terorismu. Tato publikace předkládá nejprve vědecko-empirické poznatky o dané látce, poté se autor věnuje problematice kulturně srovnávací a náboženské problematice lidské sexuality a dospívá až k jejímu transcendentnímu jádru, vyjádřenému znakemposvátnosti a iniciační funkcí. Proti pandemii fyzického sexu na Západě a konzumnímu hédonismu staví téma sakrální stránky lidského sexu. Evola ve své knize ukazuje skutečnou metafyzickou podstatu sexu a současně ztrátu jeho plnosti v bídě sexuálního života Západu.


Link | Infomail | Tiskni

* Pochod pro rodinu

Vydáno dne 18. 07. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Draze zaplacená svoboda I+II

Vydáno dne 15. 07. 2012

Dějiny druhé světové války jsou i dnes, po více než šedesáti letech od jejího konce, stále žádaným a vyhledávaným tématem. Práce historiků z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR pod vedením Jaroslava Hrbka se snaží ozřejmit problematiku osvobozování Československa v širokém kontextu dějinných událostí. Autoři se soustředili především na rovinu mezinárodně-politickou, tedy na objasnění složitosti zápasu o obnovení a mezinárodní uznání republiky v původních hranicích, a dále na rovinu vojenskou, kdy popisují nejen průběh bojů na československém území, ale podávají i obecný nástin vojenských operací v daném období. Ve dvou dílech autoři shrnují politický a vojenský vývoj československé otázky od počátku války, popisují proměny vztahu velmocí k exilové reprezentaci a především politické okolnosti, které vedly k začlenění Československa do sovětské sféry vlivu...


Link | Infomail | Tiskni

* Proces s protektorátní vládou

Vydáno dne 13. 07. 2012

Publikace analyzuje z právního a politologického hlediska poválečný proces s protektorátní vládou. V úvodu rozebírá politickou a společenskou situaci, za níž se proces konal, a hodnotí právní normy, na jejichž základě byla sestavena žaloba. Dále charakterizuje jednotlivé osobnosti – ministry protektorátní vlády a podrobně popisuje průběh vlastního procesu. Závěrem hodnotí význam procesu v širších vnitropolitických souvislostech.


Link | Infomail | Tiskni

* Sparta - Heroická historie

Vydáno dne 12. 07. 2012

Kniha profesora historie na univerzitě v Cambridgi podává poutavý výklad dějin mocného řeckého státu, který díky své neobyčejné vojenské síle a pevné organizaci zaujal již v 6. století př. n. l. dominantní postavení mezi ostatními městskými státy klasického Řecka, stál v čele Peloponnéského spolku a proslavil se se v obranné řecko-perské válce - známý je především hrdinný boj spartského krále Leónida a jeho tří set mužů při marné obraně Thermopyl. V 5. století př. n. l. se rozpory mezi Spartou, která reprezentovala oligarchii, vládu několik málo příslušníků aristokracie, a demokratickými Athénami vyhrotily v peloponnéskou válku. V následujících stoletích vliv a moc Sparty postupně klesaly.

Cartledge poutavě vypráví o dramatické, především vojenské historii Sparty, ale pojednává také o politickém uspořádání tohoto státu a zvláštnostech života spartské společnosti.


Link | Infomail | Tiskni

* Rupicapra

Vydáno dne 09. 07. 2012

Zdolávání vysokých štítů, sestup a prozkoumávání podzemí, divy přírody, jimž se lidské srdce neubrání, staré hrady a tvrze, k nimž se vážou veliké činy hrdinů. To vše a mnohem více je Rupicapra. Rupicapra je zkoumání, objevování a obdivování míst, které po mnoha let inspirují lidského ducha, nutí k velikým činům a utvářejí naši samotnou identitu. To jsou místa, která mají ohromnou minulost. Místa, na kterých se ve své mysli můžeme alespoň na okamžik stát těmi velikými hrdiny, lovci a objeviteli o kterých jsme snili a chtěli jimi být ve svém dětství.


Link | Infomail | Tiskni

* Akce v Čavoglave

Vydáno dne 08. 07. 2012


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.