Dnešní datum: 19. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

* Lví srdce, méně výstav, více umění...

Vydáno dne 15. 09. 2007

Rudolf Medek Románu o našich legionářích na Sibiři se dnes český čtenář dočká spíše od skotského spisovatele, výročí Zborova proběhlo na Vítkově zcela v režii seskupení zvaného Národní čest, a snad jen na jeho spřízněném webu se diskutuje o názorech Rudolfa Medka. To je vše? život a především literární dílo této nepřehlédnutelné osobnosti kulturního života v meziválečném Československu připomíná také výstava připravená Památníkem národního písemnictví. Malá výstavní síň PNP, www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, do 28.10. 2007.

Dějiny a současnost 9 / 2007, s. 9.

Link | Infomail | Tiskni

* Nový prostor zamořen

Vydáno dne 31. 07. 2007

Do Letního speciálu zpravodajského serveru Hospodářských novin „Kam kráčejí česká média?“ přispěl také Miloš Čermák, uváděný zde jako mediální odborník. Příklon většiny českých novinářů k pravici vysvětlil, shrnuje ihned.cz, v on-line rozhovoru tím, že „česká novinářská obec...je pod silným vlivem současných třicátníků a čtyřicátníků, kteří do novin přišli počátkem devadesátých let. Určitou jednobarevnost by ale podle něj měl odstranit čas...“ [ http://online.ihned.cz/c1-21620790-ptali-jste-se-milose-cermaka ; http://domaci.ihned.cz/c1-21631670-milos-cermak-pravicovost-novinaru-vyresi-cas ] Nejsem si sice jist, zda dominantnější není vliv novinářů svazácky-perestrojkových, ale nešť, ceňme si té trochy optimismu, byť se mi zdá, že problém netkví ani tak v míře pravicovosti, jako v době poplatnému aktivismu – a ten doposud nikdy čas nevyléčil, jen mu dopřával stále nové perestrojky.

Link | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Psalo o nás (již ne Rudé?) Právo

Vydáno dne 19. 01. 2006

nm O kom se nepíše, ten jako by nebyl. Alespoň to říkají někteří znalci z branží, kde je důležité být známý. Takže by asi občanské sdružení Národní myšlenka mohlo být rádo, že naši organizaci a webové stránky zmiňuje článek v deníku Právo. Článek je však nazván "Radikálové pronikli do pražské ODS", což (jak je u bulváru zvykem) prakticky nijak neodpovídá obsahu článku a navíc je souvislost Národní myšlenky s tématem článku dovozena tak demagogickým způsobem, že to musí rozumnější čtenáře zarmoutit. Úvod článku pojednává o záležitosti, se kterou nemáme vůbec nic společného, totiž o údajném zneužití grantů rozdělovaných na Praze 5 ze strany pražských Mladých konzervativců. Pravdivost tvrzení paní Kalhousové, pro kterou je patrně nepředstavitelné, že by právě mladí konzervativci mohli organizovat "volnočasové aktivity", nemůžeme nijak posoudit, se zmíněnou organizací jsme se již zhruba rok nijak nesetkali, nemluvě o nějaké spolupráci. Téma grantů navíc pana redaktora zřetelně nezajímalo natolik, aby poskytl nějaké další podrobnosti natožpak prostor pro vyjádření druhé strany. Zmíněné téma je spíše využito k zveřejnění dalších tvrzení Kalhousové o tom, jak je strašlivé, že ODS je spojena s lidmi, kteří nesouhlasí s projektem Evropské Unie. Je to jasné, kdo nesouhlasí s EU je podle Kalhousové a Práva radikál a nejspíš také pořádně krvelačný radikál, jak jinak si vysvětlit slova Kalhousové o tom, že je druhou generací těch, kteří byli vyvražděni.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Prohlášení Národní myšlenky ke komentáři ke cause Czechtek 2005 ve Zpravodaji z 13. 8. 2005

Vydáno dne 16. 08. 2005

Ve Zpravodaji z 13. 8. 2005 se pod šifrou ROF objevilo toto stanovisko.

Miroslav Červenka: Jejich děti a selhání ODS


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Polsko-české spojenectví

Vydáno dne 31. 01. 2005

Prohlubování spolupráce mezi polským a českým státem je nutně dějinně výhodné pro obě strany. Spojuje nás mnoho a dělí jen málo. Přesto tisíc let společné historie dokázalo, že vzájemné kontakty se vyznačují nedůvěrou a dokonce nepřátelstvím. Je čas takové stanovisko změnit. Jedním z prvních podniků v tomto směru bylo několikadenní setkání představitelů bratrských organizací: polské Celopolské mládeže a českého Pražského klubu mladých konzervativců.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Den s „Národní myšlenkou“

Vydáno dne 03. 01. 2005

S naší redakcí spolupracující časopis „Národní myšlenka“ zorganizoval v Praze akci „Den s Národní myšlenkou“. Zde je zpráva, která se objevila na internetových stránkách: „Na státní svátek 17. 11. 2004 [15. výročí „sametové revoluce“] uspořádalo sdružení Národní myšlenka přednáškovou akci určenou sice nejširší veřejnosti, ale zaměřenou především na čtenáře našeho časopisu, kteří tak získali možnost poznat a poslechnout si na vlastní uši názory autorů. Po krátkém úvodu vystoupil Milan Špinka a přednesl svůj příspěvek nazvaný Z historie Národní myšlenky, v němž se zaměřil především na období první republiky. Popsal vznik a vývoj nejen časopisu, ale také skupiny mladých politiků, kteří se kolem něj sešli. Zároveň promluvil na téma situace současného časopisu stejného jména a nastínil možnosti jeho další perspektivy. Posluchači s velkým zájmem zaznamenali především informace o chystaném vzniku edice Knihovna Národní myšlenky, která by se měla zaměřit na vydávání rozsáhlejších zajímavých prací v knižní podobě.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* POLEMIKA - JE FYZICKÉ NÁSILÍ HORŠÍ NEŽ BUČENÍ, JAK TVRDIL TRENÉR STRAKA?

Vydáno dne 11. 11. 2004

ANO

Budeme v budoucnu trestat i zarostlé hráče?

Úvaha, že vydání nějakého poměrně neartikulovaného zvuku má být posuzováno (a nejspíše i trestáno) stejně jako například zkopání cizího člověka jen proto, že přeje úspěchy jinému týmu, mi připadá jako z nějakého jiného světa. Nejsem si zcela jist, jak by měly být trestány verbální projevy. Jsem si však zcela jist tím, že pro osobní i duševní integritu normálních lidí je důležitější zajistit stav, kdy se budou muset méně obávat fyzického násilí na ulicích i v domovech, než zajistit, aby náhodou nezaslechli nepřijatelné hučení či bučení fanoušků.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* 10 let české „Národní myšlenky“!

Vydáno dne 16. 05. 2004

Vyšlo první letošní číslo českého čtvrtletníku Národní myšlenka. V roce 2004 redakce slaví desetiletí vydávání časopisu, což připomíná úvodník Deset let za námi. Bližší informace o skupině tvořící Národní myšlenku nalezneme na Internetu na adrese www.narmyslenka.cz. Když klikneme na polskou vlaječku, můžeme se seznámit s deklarací Kdo jsme a co chceme: „Již počátkem 90. let se skupina mladých lidí rozhodla vydat pro sebe a své přátele soubor článků, úvah a dalších textů, který se od ostatních odlišoval nezávislostí a pravicově konzervativním pohledem na svět.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Odpověď na článek v časopisu Týden

Vydáno dne 26. 10. 2003

Vážená redakce, musím reagovat na způsob, jakým se Jan Kraus ve Vašem časopisu Týden č. 42/2003 otřel o naše občanské sdružení v sloupku Sedm dní, zveřejněném pod nadpisem Myšlenka, ačkoliv mnohem přiléhavější by byl nadpis Smyšlenka.


Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Myšlenka. Sedm dní, které otřásly Janem Krausem

Vydáno dne 13. 10. 2003

Zaujal mě článek Lidových novin popisující poměry na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, kterou zřídilo arcibiskupství pražské. Jak jsem se dočetl, v jejím čele stál vrchní ministrant v katolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora Petr Brichcín.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Recenze papírové NM 2/2002

Vydáno dne 14. 08. 2002

Pro Poláky - zahleděné často do rozmanitých jihoevropských a západoevropských národoveckých iniciativ - je všechno, co se děje u našich nejbližších sousedů, stejně exotické jako příslovečné jaro v Mozambiku. Tím spíš na tomto místě představím krátkou historii a profil NM.

Link | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Manipulují výsledky průzkumů

Vydáno dne 14. 08. 2002

Čeští euroskeptici se domnívají, že centra pro výzkum veřejného mínění (i když nejen ona) manipulují výsledky průzkumů týkajících se tzv. integrace našeho jižního souseda do EU. - Nejdůležitějším úkolem ČR je vstup do EU - pod tímto titulem představil soukromý STEM minulý týden výsledky průzkumu, v němž dotazovaní přinejmenším nebyli na žádné "úkoly" tázáni.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Napsali o nás

* Národovci za jižní hranicí

Vydáno dne 23. 05. 2002

K napsání tohoto článku mě přimělo objevení zajímavého národoveckého sdružení v Čechách, jímž je skupina Národní myšlenka. Ta provozuje internetový server www.narmyslenka.cz a vydává jeho "papírovou verzi", jež vychází několikrát do roka. Hlavní postavou NM je Milan Špinka, ale v každém vydání se objevuje několik dalších autorů: J. Hojer, J. Maloušek a J. Košíček.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.