Dnešní datum: 19. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 66 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-66 |
Reportáže

* John Laughland v Praze

Vydáno dne 03. 12. 2012

Hovory V pondělí večer pořádala Akce D.O.S.T. hovory s Johnem Laughlandem, britským myslitelem a význačným euroskeptikem. Jako obvykle byla první část věnována velmi zajímavé přednášce samotného hosta a po krátké přestávce se ke slovu dostali přítomní posluchači.

J. Laughland se širšímu českému publiku představil vůbec poprvé. Vystudoval filosofii na prestižní univerzitě v Oxfordu a poté se mj. věnoval práci v Evropské nadaci a na sorbonnské univerzitě. V současnosti působí v pařížském Institutu pro demokracii a spolupráci. Je autorem mnoha textů, z nichž zmiňme alespoň do češtiny přeložený Znečištěný pramen či příspěvek Od Lenina k Lennonovi, který je součástí jednoho ze sborníků prezidenta Klause, s nímž se – nikoli poprvé – setkal i včera. Ve svých pracích se zabývá především kritikou evropské integrace, současného konceptu lidských práv, nového světového řádu, odhalováním kořenů Evropské unie, funkce mezinárodních soudních tribunálů apod. Těmto tématům se věnoval i ve včerejší přednášce.

Nejprve se zaměřil na problematiku domnělého studenoválečného antagonismu demokratický Západ vs. komunistický Východ. Laughland objasnil, jak západní demokracie postupně přejímaly mnohé z prvků svého soupeře, začaly samy sebe představovat jako pokrokovější a nakonec porazily sovětský socialismus na jeho vlastním poli.


Celý článek | Autor: Červenobílý | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Akce D.O.S.T. je "fašistická"? Pak víc takového "fašismu"!

Vydáno dne 22. 11. 2012

DOST Ve středu 14. listopadu se v Občanském institutu konala přednáška Katolické pokušení fašismem – dnes a nyní, již měl proslovit literární historik a pokrokář M. C. Putna, který se dlouhodobě zabývá mj. problematikou katolické literatury a kultury, a tudíž – jak sám v úvodu objasnil – katolicismem jako celkem, tedy i politickými a společenskými okolnostmi jeho vývoje.

V samotné pozvánce byl zmíněn jeho článek, uveřejněný 29. října v Lidových novinách, nazvaný Svatý Václave, vyžeň fašisty, a tak jistě většina z těch, kteří se rozhodli na Putnovu přednášku jít, očekávala polemiku tohoto havlistického katolíka (není-li takové slovní spojení oxymóronem) s názory těch, v nichž spatřuje klerofašisty, slovy dalšího liberála z řad Církve T. Halíka fašizující maloměšťáky. Nakonec však všichni odcházeli z přednášky zklamáni; jak ti, kteří s ním ideově souhlasí, tak ti, kteří nesouhlasí.

Nejspíše to bylo dáno složením posluchačstva, neboť přesto, že podle důvěryhodného zdroje přednášející přišel bojovně naladěn, k žádné polemice nedošlo. M. C. Putna se úzkostlivě vyhýbal sebemenší kontroverzi a kritice a přes nesporný rétorický um vykládal výhradně o historickém vývoji katolicismu Velkou francouzskou revolucí počínaje. Z tohoto hlediska mu nelze mnoho vytýkat, avšak pozvánka napovídala, že řeč bude trochu o něčem jiném. A přítomní také napjatě očekávali, v co jeho jistě zajímavý historický exkurs vyústí.


Celý článek | Autor: Ladislav Zemánek | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Reportáž z diskuze s JUDr. Jiřím Karasem

Vydáno dne 28. 08. 2012

Jiří Karas V sobotu 18.8.2012 v 15:00 se v areálu Emauzského kláštera v Praze, v knihovně Občanského institutu, konalo setkání a diskuze s bývalým poslancem KDU-ČSL a současným velvyslancem v Bělorusku, JUDr. Jiřím Karasem. Ten promluvil již na dopoledním protestním shromáždění proti homosexuálnímu pochodu Prague Pride, nazvaném „Obrana hrdosti normálních lidí“. Přes pěkné počasí, jež by lákalo spíše k vodě či na výlet, byla knihovna zaplněna téměř třiceti lidmi, za což Jiří Karas účastníkům velmi poděkoval. A co všechno během setkání, jež moderoval prezident Hnutí pro život Radim Ucháč, zaznělo?

První část diskuze, již otevřel svou otázkou předseda monarchistického sdružení Monos David Hibsch, se tématem pohybovala kolem KDU-ČSL. Jiří Karas čelil nejedné otázce, vyjadřující zklamání z dlouhodobé politiky této strany. Vysvětlil, že jeho aktuální členství v KDU-ČSL je pouze pasivní, i když platí členské příspěvky. Stranu spíše hájil; jeho obhajoba by šla stručně vyjádřit poukazem na pasivitu občanů-voličů a na to, že „strana bude taková, jakou ji občané udělají“. Na otázku, co konkrétně by mohl běžný občan pro vylepšení situace udělat, odpověděl, že občané nevyužívají své možnosti psát poslancům a straníkům dopisy – jak pochvalné, tak kritické. Doplnil, že on sám četl dopisy voličů velmi pečlivě a bral je jako vážný impulz pro svou práci. Také proto v době svého úřadování v PSP ČR získával preferenční hlasy a uhájil svůj mandát. V této souvislosti „pochválil“ organizátory akce Prague Pride a vůbec LGBT komunitu v tom smyslu, že na to, jak je jich velice málo (mnohem méně než proklamovaná 4%), umí být velmi aktivní a vytrvalí. Díky tomu dosáhnou toho co chtějí – např. Prague Pride. V tomto aktivismu nám mohou sloužit jako příklad. K nedávno avizované myšlence na odstranění přízviska „křesťanská“ z názvu „Křesťansko demokratická strana – Československá strana lidová“ Jiří Karas uvedl, že odchod od křesťanství by pro stranu jednoznačně znamenal smrt.


Celý článek | Autor: Jakub Moravčík | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Vernisáž Konzervativní ročenky

Vydáno dne 20. 05. 2012

Ročenka Dne 15.5.2012 proběhla v čítárně Občanského institutu v Praze za přítomnosti novinářů vernisáž knihy Konzervativní ročenka 2012. Knihu vydalo nakladatelství Marek Belza a je zcela nezávislým projektem autorů a nakladatele. Celou rozsáhlou práci s oslovením osmnácti autorů a výběr textů provedl nakladatel ve spolupráci s předsedou Konzervativní strany Martinem Rejmanem. Nebudu se zde vyjadřovat k obsahu Ročenky, jednak si ji každý může přečíst, jednak jsem jedním z autorů a sebechválou netrpím. Mohu ovšem odpovědně říci, že shrnuje současné konzervativní dění v České republice. Tedy to co je opravdu konzervativní, nikoliv projevy různých osob, které jsou ve skutečnosti liberální a občas selektivně vykonají nějaký konzervativní čin, třeba tím, že obhajují úplnou rodinu nebo se staví proti propagaci homosexuality.

Nakladatelství Marek Belza je specializováno spíše na politicky nekorektní literaturu, jak víme, vydalo nedávno knihu čínského disidenta Kao Č´- šenga: Za Čínu spravedlivější, již dříve Podrackého knihu o Vladimíru Hučínovi: Hrdinům se neděkuje, knihu Pepy Nose: Odvrácená tvář šoubyznysu a Petra Horálka: „Spravedlnost“ mocných. Opomíjený Jan Antonín Baťa, bratr zakladatele známého zlínského obuvnického podniku a pozdější jeho majitel, napsal ve svém brazilském exilu mnoho knih, které Marek Belza postupně vydává: Za obchodem kolem světa, Uloupené dílo, Román života, Těžké časy. Protože konzervatismus je už sám o sobě v dnešním politickém paradigmatu opoziční, je jistě mimo hlavní názorový proud v České republice i Podrackého kniha Nadčasový humanismus, jejíž druhé vydání chystá Marek Belza na červen t.r. Konzervativní ročenka je dalším nekonformním projektem. Na obalu Ročenky je obrázek ze sféry naivního umění znázorňující skicu orientační růžice omezená na tři světové strany, východ je nezřetelný. Uvnitř je heslo – svoboda, věrnost, spravedlnost, které je trochu lidovou tvořivostí, protože používané konzervativní heslo je svoboda a řád. Konečně, proč ne, věrnost a spravedlnost jsou metodicky určitě součástí řádu.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Reportáže

* 30. zastavení doktora Josefa Tomeše

Vydáno dne 18. 05. 2012

Společnost Viktora Dyka se každoročně 14. května schází na pražských Olšanských hřbitovech. Členové spolenosti si připomínají skon básníka, dramatika, novináře a v neposlední řadě i politika Viktora Dyka. Od jeho smrti letos uplynulo 81 let.

V případě předsedy společnosti historika PhDr. Josefa Tomeše to bylo jubilejní 30 setkání. Spolu s ním si tento památný den připomenuly i dvě desítky dalších ctitelů Dykova díla. Zastoupeny byly všechny generace od těch nejmladších až devadesátileté pamětníky. Dykovská tradice se předává z generace na generaci. Je jisté, že Josef Tomeš dlouhá léta je nejen inspirátorem a organizátorem těchto akcí, ale i pilným editorem sborníků a autorem četných historických monografií a iniciátorem odborných konferencí a veřejných akcí. Jeho dílo si zaslouží velký respekt a hlubokou úctu. Nebýt jeho zápalu a nadšení, společnost by ádvno byla historickou reminiscencí.

Po krátkém přivítání, kdy doktor Tomeš pozitivně kvitoval, že letos se nepřízeň počasí obešla bez deště, zavzpomínal na uplynulých 30 let a každoroční dykovské setkání. Vzpomínkové akce, jichž se účastnil výkvět českého národa, kdy mnozí z účastníků se již odebrali na cestu bez návratu. Po tomto úvodu předal slovo herečce Miriam Kantorkové, které procítěně zarecitovala několik Dykových básní. Po kulturní vložce doktor Tomeš Dykovými slovy glosoval dnešní politickou situaci a shledal jeho odsudky tehdejších politiků za stále platné. Následně rozvinul myšlenku Dyka jako básníka vzývajícího moře. Vyjádřil naději, že i v dalších letech se duch těchto akcí udrží. Shromáždění bylo zakončeno spontánním zpěvem české státní hymny.


Link | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

* S deťmi SHO po stopách predkov

Vydáno dne 18. 03. 2012

Poslaním projektu Staráme sa, je nielen materiálna pomoc, ale organizovaním aj voľnočasových aktivít, viesť deti k spoznávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva našej vlasti. Preto sme sa rozhodli vziať deti na výlet a tentokrát naša cesta viedla k malebnému Dražovskému kostolíku, dominante týčiacej sa na výbežku Tríbečského pohoria.

Mĺkvy svedok dávnych čias je románskou stavbou z polovice 11. storočia. Miesto, na ktorom kostolík stojí, je významnou archeologickou lokalitou. Bolo tu objavené slovanské hradisko aj s pohrebiskom. Hoci kostolík prešiel viacerými prestavbami, zachoval si svoje stredoveké čaro.

Výlet pre deti sme zorganizovali v sobotu 10. marca. Pripravené a vytešené deti sme vyzdvihli v doobedňajších hodinách a nasadli do autobusu, ktorý nás vyviezol k Liečebnému ústavu pod Zoborom. Odtiaľ sme sa značkovanou trasou svižným tempom presunuli k Dražovskému kostolíku. Deťom sme podali stručné informácie z histórie, občerstvili sme sa a kochali nádherným výhľadom na šíre okolie. Oddýchnutí a nabití energiou sme sa pomaly vydali späť k Liečebnému ústavu pod Zoborom. Chýbať nemohol ani malý ekologický projekt, ktorý s deťmi uskutočňujeme pravidelne pri všetkých výletoch. V priebehu piatich minút sme nazbierali dve igelitové tašky odpadkov a boli sme zhrození správaním sa niektorých „tiežturistov“. Zamýšlali sme sa nad tým, ako by to asi vyzeralo, ak by sa 5 400 000 Slovákov rozhodlo, len tak zahodiť odpad na zem. Pekný pohľad by to asi nebol.

Unavené deti sme v podvečerných hodinách odovzdali ich rodičom, resp. starým rodičom s dobrým pocitom na duši, že sme im umožnili spoznať ďalší kus nádhernej slovenskej zeme.


Link | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Spolu za obranu Kosova a Metochije

Vydáno dne 05. 02. 2012

Belehrad Na Námestí Republiky v Belehrade, sa v utorok 17. januára, zhromaždilo niekoľko stoviek vlastencov na stretnutí na podporu referenda v Kosove proti uznaniu tzv. Kosovských inštitúcií. Srbom v Kosove a Metochiji bol vyslaný z Belehradu odkaz o jednote, pretože na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia niekoľkých vlasteneckých organizácií. Na proteste, ktorý začal o 17 hodine, hovorili predstavitelia Hnutia za Srbsko, Srbských Slobodárov, Obrazu, Srbského národného hnutia Naši a združenia Složni. Okrem iných sa akcie zúčastnili aj členovia skupiny Ultra Četnici a zástupcovia fóra Srbskí nacionalisti a ďalší.

Na začiatku organizátori prečítali list podpory od Slovenského Hnutia Obrody, organizácie, ktorá je na Slovensku známa veľkými akciami a stretnutiami na podporu Srbov v Kosove.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Report: Julius Evola a primordiální Tradice

Vydáno dne 02. 02. 2012

V pořadí již IX. diskusní večer na téma Julius Evola a primordiální Tradice proběhl v příjemné atmosféře v duchu našeho hesla Opinio multiplex Patria una, kdy byla takřka všechna místa našimi příznivci a redaktory obsazena.

Osnova, uvedená v pozvánce, byla i s ohledem k tomuto bohatému tématu dodržena a bylo vzneseno několik dotazů, které se týkaly především Evolovy velmi specifické a v kontextu současné postmoderny málo srozumitelné filozofie. Jednalo se o otázky opírající se o praktickou užitečnost a uplatnitelnost Evolových myšlenek ve 21. století. Tedy století, kdy hodnoty přesahující lidské bytí jsou zcela upozadněny oproti masově rozšířeným materiálním pahodnotám a hédonismu.

Naší hlavní snahou však bylo, abychom se vyvarovali možných dezinterpretací jeho myšlenek, kterých se vědomě i nevědomě dopouštěli např. neomarxisté 60. let, a také někteří italští neofašisté. Šlo o chápání Evolova diferencovaného a apolitického člověka, který je od politiky a společenského života separován primárně z důvodu obrany vůči nákaze profánností, jež provází prakticky všechny společenské i osobní projevy nejen dnešního člověka.

Jeho inspirace k věrnému a nadosobnímu činu člověka přináší v této nelehké době milé osvěžení.

Kulturnímu pesimismu a jeho představitelům se budeme i nadále v rámci diskusních večerů věnovat.


Link | Autor: Červenobílý | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Dělejme opak toho, co nám říká současný hospodářský systém

Vydáno dne 08. 01. 2012

Chojnowski Rozhovor s Peterem Chojnowskim

Světový peněžní systém zažívá v těchto dnech velké napětí. Řada uznávaných odborníků varuje před katastrofickými důsledky, jež by případný rozpad tohoto systému přinesl. Vyplývá krize systému už ze samotné jeho povahy, nebo je řízena nějakými lidmi v pozadí, kteří na ní chtějí vydělat?

Nejprve bych rád poděkoval časopisu Te Deum za možnost promluvit k evropským čtenářům. To není od věci, protože dnes je právě Evropa epicentrem celosvětové hospodářské krize, třebaže jsme ji začali my ve Spojených státech našimi subprime hypotékami[1], které se „trochu“ zvrtly. Nejprve bych si dovolil podotknout, že mnozí tzv. „uznávaní odborníci“ dlouhou dobu přehlíželi zcela jasná fakta. Byli to spíše „neuznávaní tradicionalisté“, kdo už před patnácti lety předpovídali současný „Pád domu lichvy“[2]. Lze citovat nejeden článek, který na toto téma vyšel v časopise The Angelus[3]. Už tehdy bylo jasné, že peněžní systém založený na snadno přístupných úvěrech a bankovnictví částečných rezerv[4] zažívají krizi. Vše mohlo vypuknout podstatně dříve, a to roku 1998, v souvislosti s ruskou finanční krizí[5], kdyby se guvernér Federálního rezervního systému[6] Alan Greenspan[7] a velké investiční banky nedohodli na tom, že přikryjí problém několika desítkami miliard dolarů. Greenspan také hnal do nafouknutého úvěrového systému další vzduch tisknutím nových a nových peněz, nízkými úrokovými mírami a vyvoláním horečky na trhu s bydlením[8] spolu s tzv. americkými hypotékami[9]. Právě boom na trhu s bydlením a peníze z amerických hypoték, které lidé utráceli nákupem spotřebního zboží, podpíraly celý tento domeček z karet dalších deset let. Stoupenci tradiční sociální nauky Církve si ale uvědomovali, že k podobné krizi, jaké čelíme dnes, stejně jednou dojde.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Reportáž z demonstrace

Vydáno dne 15. 12. 2011

Včera pod pláštíkem večera se sešla malá, několik desítek hlav čítající skupinka plíživých kontrarevolucionářů u pomníku zhacení první myšlenky sjednocené Evropy na pražském Klárově.

Národní myšlenka se od shromáždění samozvanců a renegátů distancuje, neboť nám tedy fakt D.O.S.T. vadí, jak nepěkně se skupinka chovala k stranám a vládě. Rozhodně odmítáme podlé a vulgární útoky na zástupy slušných českých demokratů, ke kterým docházelo v projevech shromážděných renegátů předně na naše nenárodní vůdčí demokraty, jako jsou pan Kalousek, pan Besser, pan Dolejš, pan Sobotka, pan Havel či Jeho Jasnost Karel kníže Schwarzenberg. To bychom si radši vlastnoručně od vlastních úst těch devadesát mld. Kč urvali a těmhle moc milým a Čechy a Češkami moc milovaným antifascistům a vůbec velmi slušným politikům, kteří ani na vteřinu nekandidovali za Národní stranu, to bychom jim radši vlastnoručně v mírném lokajském předklonu a na stříbrným podnose těch devadesát mld. Kč přinesli.

Aby mohli spolu se svými kamarády ještě lépe a účinněji do těch českých hlav a tělíček rvát bilderbergovské jedy prostřednictvím televisního a rozhlasového „veřejnoprávního“ vysílání, prostřednictvím novin, zubních past s fluoridem, náhražkových potravin jakostí odpovídajícím poslednímu roku války, hexavakcín a kdoví čeho ještě. A konečně nás mohli vmanipulovat do války s Irákem, Libyí, Sýrií, Afghánistánem, Íránem, Čínou a Ruskem.

Sláva Vlastě! Nic než vyvolený národ! Pravda vítězi, běda poraženým!


Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Alexandr Bátora: Havlovci nám chodí vytloukat okna (nezkrácená verze rozhovoru)

Vydáno dne 31. 10. 2011

DOST Nemohu se nezeptat na věc, která se stala jaksi neplánovaně, protože když jsme tento rozhovor domlouvali, byl tvůj táta ještě na MŠMT a nic nenasvědčovalo tomu, že by odešel, ale v pátek 14. října oznámil, že po dlouhé kampani, která je proti němu vedena, se rozhodl odstoupit. Probíral to s tebou? A jak toto jeho rozhodnutí vnímáš?

To víš, že jsme s otcem o různých možnostech, jak celá kauza může skončit, hovořili za těch osm měsíců mnohokrát. Čili ano, probírali jsme spolu i možnost tuto. A vzhledem k tomu, že otec předminulý pátek skutečně rezignoval, vrátili jsme se k tomu i během následujícího nedělního rodinného oběda. Víš, nevzpomínám si, kdy naposledy jsme během posledních osmi měsíců obědvali v podobné atmosféře. Otcovo rozhodnutí však pochopitelně vnímám jako nezbytný krok.


Celý článek | Autor: Adam Bartoš | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Reportáž z brněnské přednášky

Vydáno dne 19. 10. 2011

Dne 12. října 2011 proběhl diskusní večer na téma Německá konservativní revoluce. Téma vzbudilo zájem především tím, zdali jsou některé vize a myšlenky osobností NKR přínosem i pro dnešek a zda existují analogie k dnešní celospolečenské a potažmo evropské situaci.

NKR byla hlavně intelektuálním a teoretickým počinem, který byl bohužel zčásti využit a zneužit německým národním socialismem. Osobnosti jako Carl Schmitt, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Othmar Spann, Moeller van den Bruck, Armin Mohler a další, byly velmi rozporuplné a ani u nich nepanovala shoda ohledně příčin a řešení marastní doby Výmarské republiky.

Kritika liberálního parlamentarismu však byla vedena ponejvíce z pozic, vycházejících z nesouhlasu s implementací protiněmeckého liberalismu, který dle těchto učenců měl kořeny ve Velké francouzské revoluci, jejíž produkty nejsou pro německého člověka snesitelné. Deformace a brutální vulgarizace myšlenek zástupců NKR v období národního socialismu v Německu se mnohdy odehrávaly i s přičiněním samotných reprezentantů NKR (např. Carl Schmitt).

Diskutován byl také vývoj po II. sv. válce a vznik a působení francouzského think tanku GRECE, který se některým postavám NKR věnuje dodnes. Nebyli opomenuti myslitelé jako Julius Evola a jeho tradicionalismus, bývalý zástupce GRECE a jeho archeofuturismus a určité morální, náboženské a názorové změny u představitelů NKR ve druhé polovině 20. století.


Link | Autor: Červenobílý | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Ke smutným výročím roku osmatřicátého a osmašedesátého.

Vydáno dne 30. 08. 2011

Kosovo Volně podle autorova projevu na pietním aktu ČHNJ. Manifestace se konala v neděli 28. srpna v parku na Klárově před památníkem II. Odboje. Jednalo se o připomenutí tragických událostí let 1938 a 1968, a také o připomenutí všech obětí z řad protinacistického a protikomunistického odboje.

„Drazí přátelé, děkuji vám za pozvání na vaše shromáždění i za možnost na něm promluvit. Dříve než se budu věnovat událostem, kvůli kterým jsme se sešli, chtěl bych nejprve vyjádřit svou vděčnost všem vám, kteří jste v uplynulých týdnech podpořili mého otce Ladislava. Vaše pomoc mu dávala sílu v těžkých chvílích „bátoriády“. Zvláště bych chtěl poděkovat svému předřečníku magistru Janu Skácelovi, dlouholetému otcovu příteli.

Přiznám se, že vaše nabídka, abych zde dnes promluvil, mě nejen potěšila, ale taky zaskočila nepřipraveného, takže hovořím spatra. Omluvte, prosím, pokud snad budu přeskakovat mezi tématy. A rovnou přiznám, že hovořit zrovna po Janu Skácelovi je pro mě složité. Jako obvykle totiž Honza řekl všechno, takže je těžké k němu něco dodat. Přesto se o to pokusím.

Události, které si dnes připomínáme, jsou ohraničeny dvěma daty, k nimž se vážou výročí dvou neštěstí, které v minulém století našemu národu tolik ublížily. Připomínáme si Mnichovský diktát, který vydal československý národ do německých rukou; o třicet let později to zase byla sovětská okupace. A říkám záměrně „sovětská“ nikoliv „ruská“ okupace.


Celý článek | Autor: Alexandr Bátora | Infomail | Tiskni

* Reportáž z manifestace ČHNJ, 28. srpen v Praze na Klárově

Vydáno dne 29. 08. 2011

Na manifestaci se sešly přibližně dvě desítky ultraradikálů z řad ultraradikálů. Ultraradikálové si vyslechli projevy Mgr. Jana Skácela (ČHNJ) a Alexandra Bátory (NM). Poté se ultraradikálové přesunuli na tankovou Plzeň. (Motostřelecká už nebyla...)

Kdo chyběl, dobře mu tak.


Link | Infomail | Tiskni

Reportáže

* Pnutí u monarchistů: Pryč s pohanstvím pravdolásky

Vydáno dne 29. 06. 2011

David Hibsch Monarchisté zažívají ideové tříbení. Zůstanou u havlismu s vazbou na Nový světový řád, nebo se vrátí ke tradičním hodnotám?

V monarchistické politické straně Koruna Česká (KČ) dochází po letech útlumu k oživení. Postarala se o něj nedávno ustavená Konzervativní platforma. Ta vznikla jako reakce na nečinnost strany za současného vedení a na příliš liberální pojetí politiky, které se projevuje příklonem k tzv. pravdolásce a nedostatečným hájením konzervativních hodnot.

Jádrem Konzervativní platformy se stala aktivní místní skupina KČ ve Slezsku, která začala reagovat na politické události a vydávat jasná prohlášení a stanoviska - tedy něco, co bylo ve straně dosud spíše nevídané. K ní se přidaly i další místní organizace a jednotlivci, kterým vadila pasivita současného vedení.

Na nedávném sjezdu strany se Konzervativní platforma představila i osobně v projevech svých členů, kteří nezdravý stav strany kritizovali. To popudilo některé pohodlí navyklé spolustraníky, kteří nebyli na ideový střet připraveni, takže i po sjezdu na webových stránkách Koruny České spor mezi konzervativci a pradoláskaři pokračuje.

Rostoucí a sebevědomé konzervativní křídlo ve straně je s obavami vnímáno současným předsedou KČ Václavem Srbem a některými dalšími lidmi z vedení strany, které konzervativci považují za prodlouženou ruku pravdoláskařů.

Ve vyhrocené atmosféře tak například místopředseda KČ Radim Špaček konzervativce nazval „lžinenávistníky“, což adresoval příznivci Konzervativní platformy Richardu Pechovi. Ze strany současného vedení ale jde o nepochopení podstaty sporu, protože představitelům platformy jde především o návrat ke konzervatismu, o kterém se sice v Koruně České mluví a sní, ale v politické praxi se na něj zapomíná.

Při návštěvě Ostravy se redaktor serveru Prvnizpravy.cz setkal s jednou z hlavních postav Konzervativní platformy Davidem hibschem, předsedou místní monarchistické společnosti KČ v Ostravě, a vedl s ním rozhovor. Rozhovoru byli přítomni i jeho kolegové Jakub Moravčík (též ze slezské KČ) a Bohumil Šourek (místní společnost KČ v Praze 4), kteří do rozhovoru místy vstupují


Celý článek | Autor: Adam Bartoš | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-66 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.