Dnešní datum: 21. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Uvahy >> Konzervativní nacionalismus?

Uvahy

* Konzervativní nacionalismus?

Vydáno dne 01. 01. 2003

Národní myšlenka si do svého podtitulu vetkla "Revue konzervativního nacionalismu". Tento podtitulek samozřejmě vzbuzuje v našem prostředí otázky; v některých evropských zemích by odpověď na ně nečinila žádné obtíže, u nás však jde doposud o termín bez konzistentního obsahu, takřka úplně bez tradice, jež by jej dokázala naplnit. Shoda je samozřejmě v tom, že jde o nacionalismus usměrňovaný konzervatizmem, jasné ale už není, do jaké míry je v něm konzervatizmus zastoupen.

Přišel čas tuto otázku vyjasnit a my bychom tomu rádi napomohli. Definujeme se jako platforma, nikoli jako časopis s jasně definovanou politickou doktrínou. Na našich stránkách mají příležitost k vyjádření všichni, od nacionalistů přes národní konzervativce až po konzervativce bez přídomků. A tak i v samotné redakci chápou její členové zmiňovaný termín v odlišných odstínech, aniž by to vyvolávalo konflikty.

Jsem-li tedy požádán, abych vysvětlil význam spojení konzervativní nacionalismus, rád tak učiním, dodávám ale raději předem, že jde o můj vlastní názor a nelze jej absolutizovat na celý náš časopis. Každopádně jde o názor, jenž je v naší revue přítomen.

Domnívám se, že národ nelze chápat jako nedotknutelný věčný ideál, jenž prochází lidskými dějinami od počátku věků. Středověké Křesťanstvo zdá se bylo vhodnějším a účelnějším uspořádáním, dnes je ale rozbito a sotva se někdy vrátí. Národ, ačkoli méně dokonalý, je v současné době jedinou hodnotou, jež je dokáže alespoň do určité míry suplovat, stát se jeho následovníkem. Nacionalismus tak zajišťuje společenský pořádek, stává se garantem národní solidarity, protože stojí nad partikulárními zájmy stran, tříd, zájmových skupin.

Tento nacionalismus je jiný, než jak je obvykle představován médii a politickými špičkami po celé Evropě. Nenávist k jiným národům v něm nemá místo, hlídá si svoje a nejenže nebere cizí, ale dokonce se zasazuje o práva jiných národů. Oproti klasickému "jakobínskému" nacionalismu si ani neuzurpuje právo z ovládaného centra potlačovat krajové odlišnosti a zvláštnosti, nezná násilnou nivelizaci ve jménu národní stejnorodosti, naopak decentralizuje, ponechává maximum možných pravomocí na regionech a současně tak odbourává nepružnou byrokracii. Už tento princip, důraz na zachování rozdílnosti, naznačuje, že konzervativní nacionalismus odmítá rovnost jako blud, případně jako nástroj, který darebáci používají k ovládnutí lidu. Pro hladké fungování tohoto modelu je samozřejmě zapotřebí určitých podmínek, tou nejpodstatnější je silná výkonná vláda, jež si je vědoma svých úkolů a zodpovědnosti, nezříká se jich a stává se tak tmelícím prvkem v různorodém státě.

V politickém kontextu uznává nacionalismus národ za nejvyšší hodnotu, to už ale neplatí všeobecně, protože jsou zajisté hodnoty, jež národ převyšují. O povznesení národa na oltář, jak je tomu ve fašistických režimech, nemůže být ani řeči. Národ není suverénem a neovládá stát, rozumná vláda je na něm sice nezávislá, ale zároveň mu vytváří podmínky pro další existenci, protože si plně uvědomuje jeho nezastupitelnost při dalším rozvíjení hodnot, vzešlých z univerzální křesťanské civilizace.

Tento konzervativní nacionalismus přirozeně nenavazuje na nacionalismy vzešlé z Francouzské revoluce a rozvíjené v 19. století liberalismy, bourajícími starý řád, ale paradoxně na jejich největšího nepřítele, kontrarevoluci. Tu rozšiřuje, modifikuje a zajišťuje jí tím životnost i v našich časech.

Čtenáře, které tato otázka zaujala, bych ještě rád upozornil, že ji diskutujeme prakticky v každém čísle našeho časopisu. Nejinak tomu bude i v dalším čísle, to vyjde na konci prosince a řeč bude nejen o syntéze konzervatizmu a nacionalismu a její neslučitelnosti s totalitními režimy, ale také o pravicové tradici obhajoby regionálních svobod a odlišností.

Napsáno pro Konzervativní listí


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.