Dnešní datum: 21. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Uvahy >> Nabídnout alternativu

Uvahy

* Nabídnout alternativu

Vydáno dne 29. 11. 2001

Zkuste si představit, že vám letos bylo patnáct let. Zapomeňte na chvilku na vše, co víte o skutečné pravici, pokuste se vcítit do situace, v níž se dnes takový patnáctiletý mládenec ocitá, pokud se mu nelíbí situace ve společnosti a pokud má zájem přispět svými skromnými silami k její změně.

K tomu ovšem potřebuje vědět, jak na to. Propaganda hlavního proudu médií, jež je samozřejmě každému nejdostupnější, mu ukazuje jedinou cestu. Nic mu neřekne o národně konzervativních organizacích, o jejich časopisech, o pořádaných přednáškách a protestních akcích; lajnuje mu pečlivě cestu jen jediným směrem. Představí mu jako jediný způsob odporu proti odnárodňovacím snahám nejvyšších kruhů nacistické skinheady, z nichž ještě obratně prováděnou antireklamou stačí vytvořit mučedníky za vlastní pravdu.

A tak nezbývá než se za nimi vydat. Jinak to nejde, říkali to přece v televizi. Dostat se mezi vlastence znamená vyholit si hlavu, procházet se po ulici ve vysokých botách a snést neuvěřitelné množství vypitého piva. S vírou v soudruha Hitlera se počítá jaksi automatiky. Další vývoj je jasně předurčen: hloupý incident, který by člověku v civilních šatech prošel bez povšimnutí, zvednutá pravačka, skutek vyprovokovaný siláckými řečmi kamarádů pod parou, nepatřičné pokřikování, za které je u nás kriminál. A už má snaživý ministr vítanou dokonalou expozici vnitřního nepřítele, bez nějž se žádný režim podobný tomu našemu nemůže obejít. Za hloupé a naprosto nic neřešící konání následuje vyhazov ze školy, v horším případě pevné mříže vězení. Příliš vysoká a přitom absolutně zbytečná oběť. To všechno jen proto, že mu nikdo včas nenabídl alternativu k cíli, k němuž jej záměrně navedla zlovolná média.

Přitom všichni, kdo se aktivně podílejí na práci pro národní konzervatizmus, pociťují výrazný nedostatek schopných lidí. Buď jak buď, nakonec je stejně nutné získávat je zvenčí, vyhledávat je mezi veřejností a nabízet jim možnost realizace ve smysluplné práci. Jenže to je právě ten problém: mladí lidé, kteří bývají v tomto směru nejaktivnější, nejvíce zapálení pro věc a přitom trpí nejmenšími obavami z případných postihů, nemají ani tušení o tom, že je někdo potřebuje, nevědí o tom, protože organizátoři nedisponují informačními prostředky, kterými by jim to sdělili; je to začarovaný kruh. A i když se o tom mladí dozvědí, i když projeví zájem zapojit se do práce, není to vždycky ono. Chybí schopnosti, zkušenosti, projevuje se zcela přirozená duševní nevyzrálost, která sebou nese sklony k radikalismu. Abychom tedy dokázali tyto mladé lidi podchytit a přivést k užitečné práci, musíme se k nim přiblížit, vyjít mezi ně, musíme jim dát vědět, že existujeme. V poslední době se objevují místní kluby, které tuto mládež ve známém prostředí oslovují, získávají pro svá sdružení a snaží se s ní pracovat. I když vzájemná integrace těchto skupin a užší napojení na existující organizace je většinou hudbou budoucnosti, je to velmi pozitivní posun kupředu, zvlášť pokud se jejich vedení ujmou schopní a zkušení lidé. Je nutné dát mládeži možnost naplno rozvinout její aktivismus, avšak zároveň mu dát pevné mantinely a směrovat jej pozitivním a žádoucím směrem. Vlastenectví je především otázkou duše a citu, neměří se délkou vlasů, výškou bot nebo bundami bez límce.

Vlastenecká scéna potřebuje minimum svalovců z posiloven a co se týká schopných pijanů, tato potřeba se rovná beznadějně absolutní nule. Zato chybí ti, bez nichž nemůže mít žádná vážně míněná práce šanci na úspěch: schopní tvůrčí lidé, autoři, překladatelé, grafici, programátoři, organizátoři, distributoři časopisů a letáků, zaujatí laici schopní přednášet tak, aby sami zaujali a poučili jiné. Nikdo se takový přímo nerodí, všichni se to nejprve musí naučit. Mládežnické organizace mohou v mnohém pomoci: vždyť co jim brání ve vydávání vlastního časopisu, kde se uplatní autoři, grafici a distributoři? Proč by nemohly kontaktovat zahraniční mládežnické organizace pro výměnu zkušeností a současně k uplatnění schopných překladatelů? A proč nepořádat přednášky, při nichž si lze výborně procvičit organizování, vystupování a projev na veřejnosti? Zkušení a obětaví vedoucí jsou v tomto případně zela nedocenitelní, neboť to jsou právě oni, kdo vedou mladé přes překážky praxe k vědomostem, poznání, ale také k vytrvalosti a odhodlání.

Právě usilovná praxe, nejlepší učitelka, dokáže nahradit podrobné teoretické výklady, na které není a bohužel ani nemůže být dost času. Budoucnost přeje schopným a připraveným. Pojďme na pomoc mladým, pomozme jim stát se takovými lidmi. A ať je jich co nejvíc. Na tom nelze prodělat.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.