Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Uvahy >> Problémy českého nacionalismu

Uvahy

* Problémy českého nacionalismu

Vydáno dne 08. 01. 2003

Současný stav na národní scéně, její impotence ve vztahu k široké veřejnosti i naprostý neúspěch při propagaci je i přes značný podíl celkového stavu společnosti na takovém krachu, významně ovlivněn naší špatnou prací v posledních 10 letech.

Naučili jsme se alibisticky svalovat vnitřní naše problémy na druhé. Jednou jsou to média, jindy politické špičky, nezastavujeme se ani před obviňováním jednotlivců či celých organizací uvnitř národního hnutí. Za těch deset let jsme obvinili snad každého, ale pokud budeme skutečně pokorně analyzovat naší vnitřní bídu, určitě narazíme na několik zásadních problémů determinujících naší činnost a přinášejících hnutí jako celku zhoubné následky, stejně jako dodávající zbraní těm, kteří nás chtějí kritizovat a někdy i likvidovat. Pokusme se tedy alespoň jednou upřímně a bez emocí pohlédnout kriticky na nás samé.

deficit koncepcí: Není myslím na národovecké scéně organizace ani skupina jednotlivců, která by měla precizně propracovanou koncepci své činnosti včetně rozpracování elementárních ideových východisek nepolitických, které však mají úzký vztah k jakémukoliv společenskému životu, tedy i k politice jako takové. Teprve v poslední době určité nacionální kruhy začínají definovat základní koncepční východiska hnutí. Někteří k tomu využívají koncepcí starších, jiní se snaží více zohlednit současný vývoj společnosti. Těchto pokusů je však žalostně málo a zatím nejsou komplexní. Je naší velkou prohrou, že činností, kterou jsme měli před 10 lety začínat, začínáme nesměle až nyní. Samozřejmě lze namítnout, že jsme tehdy neměli dostatek kvalitních jedinců, schopných nacionalismus precizovat a vyvozovat z něho koncepcí, ale my jsme se o to ani nepokoušeli, postačilo nám pár frází.

deficit společenský: Tento problém současného našeho nacionalismu je nutné jaksi rozdělit. V obecné rovině se nám nepodařilo v soutěži ideologií obhájit naši lásku k národu, nedokázali jsme ji zprostředkovat široké veřejnosti a přijali jsme postupně naše vyčlenění ze společnosti. Stále častěji mám dokonce dojem, že přestáváme Čechům rozumět, že jsme se od jejich problémů a pocitů již i vnitřně oddělili. Vnitřní rozměr problému spočívá v totální neschopnosti utvořit vnitřní zájmové společenství, které vzájemnou podporou a součinností bude zabezpečovat členům národního hnutí společenský život v oblastech, do kterých nebude promítnuta politická různorodost. Nacionalismus ze své podstaty formování takového společenství přímo předpokládá.

deficit vzdělanosti a kulturnosti: Neprokázali jsme snad většího nepochopení základů nacionalismu, než když jsme nepochopili nutnost odpovědného růstu jednotlivce a jeho kvalit (já tvrdím i morálních). Vzdělanost a kulturnost nacionalistů je dlouhá léta na žalostně nízké úrovni. Dodnes se až ostudně často objevují z dílny nacionalismu nekvalitní, velmi povrchní a vulgární projevy ať již písemné, nebo ústní povahy. Jsme často terčem posměchu, který si právem zasloužíme. Náš amatérismus, naivismus a negativismus jsou přímo pověstné. V této oblasti jsme učinili tak málo, že se někdy dokonce zdá, že naše kultivovanost dokonce klesá. Není vůbec výjimečné, že publikujeme odborné články napsané naprostými neodborníky a vykazující nepravdivá tvrzení s takovou zarputilostí, kterou lze přirovnat jen k tupé hlouposti. Kulturní aktivity národní obce se omezují výlučně na kladení věnců a návštěvy historických pamětihodností, paradoxně tak vzdáváme úctu tvořivému duchu, kterého však sami nejsme schopni. Nacionální inteligence a umění prakticky neexistuje. deficit pokory a tolerance: Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že hlavním důvodem proč na národní scéně nefunguje spolupráce jsou osobní antipatie. Důležitějším faktorem je spíše nedostatek pokory a tolerance, projevující se také v nepochopitelném přesvědčení některých jedinců a organizací, že právě jejich politický postoj, jejich odstín nacionalismu a jejich organizace je tím jedině správným , schopným existence a kvalitním. Buďto se smíříme s různorodostí názorových proudů a pokorně přijmeme fakt, že každý jedinec i organizace má právo na různé představy o vývoji ve své zemi, nebo se navždy utopíme v nadutosti a falešném vědomí o své nadřazenosti. Pokoru projevujme také vůči zájmům národa a nesnažme se je ztotožnit se zájmy své organizace nebo nás samých.

Samozřejmě podaná charakteristika odpovídá subjektivnímu vnímání jednoho z členů národního hnutí. Uvítal bych o těchto otázkách širší diskusi a doufám, že k ní jednotlivci i organizace dostanou odvahu. Velmi rád přivítám jejich připomínky k podanému problému.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Jaroslav Janovec | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.